Το 25% των φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας τελειώνει τις σπουδές του στον προβλεπόμενο χρόνο, ενώ το 50% των φοιτητών του χρειάζεται 5 με 6 χρόνια για να πάρει πτυχίο. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε από την διοίκηση του Ιδρύματος προκειμένου να… μετρηθούν οι «αιώνιοι φοιτητές» του.

Έτσι μετά από έκκληση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κ. Π. Λύτρας προχώρησε σε μια κίνηση που θα έπρεπε να έχουν κάνει όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας και για πρώτη φορά σε ελληνικό ΑΕΙ οργάνωσε επιστημονική δειγματοληπτική έρευνα μεταξύ των πτυχιούχων του.
Συγκεκριμένα η έρευνα, διεξήχθη το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 2013 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας, έγινε με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου.
Στην έρευναέλαβαν μέρος 965 πτυχιούχοι, σε σύνολο 996 φοιτητών, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν και τις πέντε Σχολές του Ιδρύματος. Από το σύνολο των ερωτηθέντων οι 287 ήταν άνδρες και οι 681 γυναίκες, ενώ σχεδόν το 50% αποφοίτησε σε ηλικία 23-25 ετών.
Σημειώνεται, ότι το ΤΕΙ Αθήνας είναι το πρώτο σε δυναμικότητα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα της χώρας και το τρίτο μεταξύ όλων των ΑΕΙ.
Οπως προκύπτει από την έρευνα:
– Ενας στους τέσσερις φοιτητές τελειώνει στα 4 χρόνια τις σπουδές του (ποσοστό 25%),
–Σχεδόν το 50% των φοιτητών χρειάζεται 5-6 χρόνια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου του,
– Το 75% των φοιτητών του Ιδρύματος ολοκληρώνει τις σπουδές του πριν τα 6 χρόνια (ν+2),
– Ενας στους πέντε φοιτητές για να ολοκληρώσει τις σπουδές του χρειάζεται 8-10 χρόνια φοίτησης.
– Πάνω από 10 χρόνια φοίτησης έκανε μόνον το 6,7% των αποφοίτων αυτών.
Η έρευνα φανερώνει πως οι λόγοι καθυστέρησης των σπουδών των φοιτητών/τριών είναι οι παρακάτω:
– 35,2% εργάζονται με πλήρες ωράριο
– 23,7% εργάζονται με μερική απασχόληση
– 3,5% αποσυντονίστηκε με τις συνεχείς απεργίες και καταλήψεις,
– 13,6% γιατί εξαρχής γνώριζαν ότι ακόμα και ως πτυχιούχοι δε θα είχαν εξασφαλισμένη θέση στην αγορά εργασίας.
Σχετικά με τους Καθηγητές και το Πρόγραμμα Σπουδών:
-Με το υψηλότατο ποσοστό της τάξης του 95% οι απόφοιτοι θεωρούν ότι οι καθηγητές του Ιδρύματος ήταν οι εμπνευστές τους και σταθερά δίπλα τους,
-Σε ποσοστό 97% θεωρούν ότι το Πρόγραμμα Σπουδών τους ήταν πλήρως επαρκές για το γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μιχάλης Μπρατάκος, έκανε επ’ αυτού την ακόλουθη δήλωση: «Θεωρώ ιδιαίτερα θετικό και ελπιδοφόρο το γεγονός, ότι το 75% του συνόλου των φοιτητών – φοιτητριών μας ολοκληρώνει τις σπουδές του πριν από το προβλεπόμενο ν+2, κάτι για το οποίο ελάχιστα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα μπορούν να υπερηφανεύονται» δήλωσε.
Επισημαίνεται, ότι η έρευνα αυτή θα επαναληφθεί με εμπλουτισμένα στοιχεία και στην επόμενη σειρά αποφοίτων (ορκωμοσία μηνός Ιουνίου 2014) από τη Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Αθήνας, ώστε να συλλεχθούν νέα επικαιροποιημένα και συγκριτικά στοιχεία.