Οδηγίες για την πιστοποίηση των εξαιρέσεων από τα όρια συνταγογράφησης (πλαφόν) δίνουν οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΠΥ, που ορίζονται οι κατηγορίες γιατρών, ασθενών, φαρμάκων οι οποίες εξαιρούνται των ορίων συνταγογράφησης για το 2014, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες:

–Γιατροί που συνταγογραφούν σε ΚΑΠΗ
Θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΗΔΙΚΑ και στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επικαιροποιημένο πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι εργάζονται σε ΚΑΠΗ και υπεύθυνη δήλωση σε ποιο συγκεκριμένα εργάζονται.

– Γιατροί εργασίας και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) και στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επικαιροποιημένο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.
– Ιατροί πολυϊατρείων Σωμάτων Ασφαλείας
Θα πρέπει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ενημερώσει την ΗΔΙΚΑ με κατάλογο γιατρών σε πολυϊατρεία Σωμάτων Ασφαλείας.

– Γιατροί ΕΟΠΥΥ
Η διοίκηση του Οργανισμού θα αποστείλει κατάλογο με τα στοιχεία των γιατρών της διοίκησης στην ΗΔΙΚΑ.

Χρόνιοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), οι ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), οι μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων και ιστών: με την εισαγωγή του αντιστοίχου ICD-10 από το συνταγογράφο γιατρό, η ΗΔΙΚΑ θα υλοποιήσει την εφαρμογή της μη προσμέτρησης της αξίας των συνταγών των ανωτέρω παθήσεων στο όριο συνταγογράφησης των ιατρών.

– Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του, ο οργανισμός έχει ήδη ενημερώσει την ΗΔΙΚΑ για τα εν λόγω φάρμακα και θα υλοποιηθεί.
– Εξαιρούνται οι γιατροί της Κεφαλλονιάς, για το σύνολο του 2014, από την εφαρμογή του μέτρου.
Επίσης, εξαιρούνται:

– Γιατροί των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών σε ό,τι αφορά τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε νοσηλευόμενους ή εξερχόμενους κατόπιν νοσηλείας ασθενείς, ωστόσο εμπίπτουν στην εφαρμογή του αναφορικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε εξωτερικούς ασθενείς και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

– Νεοεισερχόμενοι γιατροί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Οι νεοεισερχόμενοι στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από το 2011 και μετέπειτα θα λάβουν αυτόματα από την ΗΔΙΚΑ τον μέσο όρο της ειδικότητάς τους και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια εκ μέρους τους ενέργεια προς τούτο.

– Γιατροί που έχουν άδεια λειτουργίας για το πρώτο ιατρείο τους από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο από το 2011 και μετέπειτα. Θα πρέπει οι εν λόγω ιατροί να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου καθώς και βεβαίωση της εφορίας για την έναρξη του επαγγέλματος.

– Γιατροί που δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο κατά το 2013. Θα πρέπει οι εν λόγω ιατροί να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τον λόγο για τον οποίο δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο καθώς και δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τη δήλωσή τους.

– Γιατροί για τους οποίους αυξήθηκε ο αριθμός των επισκέψεων σε 400 ανά μήνα: Η ΗΔΙΚΑ είναι ενήμερη για τα στοιχεία των εν λόγω ιατρών και θα προσαρμόσει στο μέσο όρο της ειδικότητας όσους ιατρούς έχουν όριο συνταγογράφησης κάτω από τον μέσο όρο και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους των ιατρών.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Απ. Παύλου 12, (ΤΚ 151 23 Μαρούσι, Ισόγειο, Γραμματεία για Συλλογή Δικαιολογητικών που αφορούν στο όριο συνταγογράφησης. Σε περίπτωση κατάθεσης διευκρινίζεται ότι οι ώρες λειτουργίας είναι 12:00-14: 00 κατά τις εργάσιμες ημέρες).
Παράλληλα συστήνεται άμεσα με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Ειδική Επταμελής Επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΦ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (έχουν ήδη αποσταλεί επιστολές για να ορίσουν τα μέλη τους) που έχει ως έργο την υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της εφαρμογής του μέτρου. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη κριτηρίων που θα εφαρμόζονται για την αξιολόγηση αιτημάτων αύξησης των ορίων συνταγογράφησης, για συγκεκριμένες κατηγορίες ή περιπτώσεις γιατρών και στην αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων και την τελική υποβολή γνωμοδοτήσεων στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Τέλος, εξαιρούνται τα παρακάτω φάρμακα που προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ:
ΦΑΡΜΑΚΟ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ALDURAZYME
A-L-IDURONIDASE
BOTOX
BOTULINUM TOXIN
BUSILVEX
BUSULFAN
CAYSTON
AZTREONAM LYSINE
CEREZYME
IMIGLUCERASE
DYSPORT
BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX
EVOLTRA
CLOFARABINE
ELAPRASE
IDURSULFASE
FABRAZYME
AGALSIDASE
FORSTEO
TERIPARATIDE
ILARIS
CANAKINUMAB
KEPIVANCE
PALIFERMIN
LUCENTIS
RANIBIZUMAB
MACUGEN
PEGAPTANIB SODIUM
MYOZYME
ALGUCOSIDASE A
PREOTACT
PARATΗΥROID HORMONE
REPLAGAL
AGALSIDASE
REMODULIN
TREPROSTINIL SODIUM
SPRYCEL
DASATINIB
SYNAGIS
PALIVIZUMAB
TASIGNA
NILOTINIB
TORISEL
TEMSIROLIMUS
TRISENOX
ARSENIC TRIOXIDE
VISUDYNE
VERTEPORFIN
YONDELIS
TRABECTEDIN
ZAVESCA
MIGLUSTAT
Ακόμη εξαιρούνται τα παρακάτω φάρμακα που προεγκρίνονται μέσω Επιτροπών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ALTERMON
FOLLICLE STIMULATING
HORMONE, HUMAN (FSH)
BRAVELLE
UROFOLLITROPIN
ELONVA
CORIFOLLITROPIN ALFA
GONAL
FOLLITROPIN ALFA
LUVERIS
LUTROPIN ALPHA
MERIONAL
MENOTROPHINE
MENOPUR
MENOTROPHINE
PERGOVERIS
FOLLITROPIN ALFA/LUTROPIN ALFA
PUREGON
FOLLITROPIN BETA
Από τα καινοτόμα σκευάσματα που τιμολογήθηκαν τον Αύγουστο του 2013 έχουν κατατεθεί αιτήματα και περνούν ήδη Επιτροπή τα εξής: Eylea, Fampyra, Incivo, Victrelis, Jakavi, Inlyta, Vyndaquel, Xalkori, Yervoy, Zelboraf, Zytiga, Xeplion, Xgeva.