Αύξηση 36,2% κατέγραψε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Νοέμβριο 2013 σε ετήσια βάση, ενώ στο 11μηνο 2013 σημειώθηκε πτώση 27,4%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το Νοέμβριο 2013 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.575 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 320,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.336,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 36,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 62,8% στην επιφάνεια και κατά 89,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.554 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 308,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.280,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 35,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 62,7% στην επιφάνεια και κατά 89,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Νοέμβριο 2013 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 21 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 12,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 55,7 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Νοέμβριο 2013, είναι 4,2%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2012 έως τον Νοέμβριο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 16.917 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.215,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12.950,2 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 29,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,2% στην επιφάνεια και κατά 24,5 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2011- Νοεμβρίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2012- Νοεμβρίου 2013 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 29,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,5% στην επιφάνεια και κατά 24,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2011- Νοεμβρίου 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 5,1%.

Το 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2013, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 27,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,5% στην επιφάνεια και κατά 23,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 11μηνο του έτους 2012. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 27,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,7% στην επιφάνεια και κατά 23,8% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012.