Από την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου θα μπορούν υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στο Σημείο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας, στον σταθμό διοδίων Αφιδών, για την εγγραφή τους στο ειδικό εκπτωτικό πρόγραμμα Fast Pass Oropos.
Αυτό ανακοίνωσε την Τρίτη η Νέα Οδός, η οποία εξειδίκευσε την παροχή ειδικής μέριμνας για τους μόνιμούς κατοίκους του Ωρωπού, «σε απόλυτη συμφωνία με την ανακοίνωσή την οποία απέστειλε στη Δημοτική Αρχή Ωρωπού ήδη από την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου», όπως τονίζει.
«Αποκλειστικά για τους μονίμους κατοίκους Ωρωπού και μέσω του ειδικού προγράμματος Fast Pass Oropos, τα οχήματα κατηγορίας 2 των μόνιμων κατοίκων, θα πληρώνουν στο σταθμό διοδίων Αφιδνών με χρήση του ηλεκτρονικού πομποδέκτη Fast Pass, 2,10 € ανά διέλευση, από την πρώτη διέλευση. Δηλαδή, τιμή διοδίου ακριβώς στο επίπεδο που ήταν πριν τις αυξήσεις» αναφέρει η εταιρία.
«Η διαδικασία εγγραφής των μονίμων κατοίκων στο ειδικό εκπτωτικό πρόγραμμα Fast Pass Oropos, θα πραγματοποιείται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ωρωπού, στα οποία θα βρίσκονται υπάλληλοι της Νέας Οδού για να εξυπηρετήσουν τους ενδιαφερόμενους» σημειώνεται.
Τα έγγραφα που οφείλουν να προσκομίσουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ωρωπού είναι τα εξής:
1) Αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα Fast Pass Oropos. Η αίτηση αυτή παραλαμβάνεται από τους μονίμους κατοίκους από τα ΚΕΠ, αλλά θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα www.fastpass.gr
2) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η αναγραφόμενη κατοικία του αιτούντος αποτελεί κυρία κατοικία αυτού και ευρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού,
3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους, εκ του οποίου θα προκύπτει ως κυρία κατοικία ο Δήμος Ωρωπού,
4) Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, κατηγορίας 2, που ανήκει στον αιτούντα μόνιμο κάτοικο,
5) Βεβαίωση του Δήμου Ωρωπού ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικός του.
«Με την προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων στα Κ.Ε.Π. οι μόνιμοι κάτοικοι Ωρωπού θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και θα παραλαμβάνουν τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη Fast Pass, μέσω courier, χωρίς καμία επιβάρυνση, στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει» επισημαίνει η Νέα Οδός.
«Η ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών είναι η Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και η ημερομηνία ενεργοποιήσεως του προγράμματος Fast Pass Oropos είναι η Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου» καταλήγει.