«Η εποχή της ατιμωρησίας στο δημόσιο πέρασε ανεπιστρεπτί», δήλωσε στην Βουλή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυρ. Μητσοτάκης αναφορικά με την πορεία των πειθαρχικών ελέγχων και αποφάσεων στο Δημόσιο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά εκατοντάδες υποθέσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων χρόνιζαν και «γενικά υπήρχε η αίσθηση ότι υπάρχει μια ομερτά προστασίας δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι διώκονται πειθαρχικά». Και τόνισε ότι το καθεστώς αυτό αλλάζει και με την βελτίωση του μηχανισμού ελέγχου και την επιτάχυνση των ερευνών για τυχόν πλαστά πιστοποιητικά η ατιμωρησία που υπήρχε γίνεται πλέον παρελθόν.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Μητσοτάκης:

Ειδικότερα:

Αποφάσεις πειθαρχικών συμβουλίων: Στο σύνολο των 1.645 αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων του 2013, είχαμε 1.150 αποφάσεις το Β΄ εξάμηνο έναντι 495 το Α΄ εξάμηνο (+132%). Από αυτές, οι 248 περιπτώσεις αφορούσαν ποινή οριστικής παύσης και πιο συγκεκριμένα, το Β΄ Εξάμηνο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης σε 207 περιπτώσεις έναντι 41 περιπτώσεων του Α΄ Εξαμήνου (+405%)

Πραγματοποιηθείσες αναγκαστικές αποχωρήσεις: Το 2013 αποχώρησαν οριστικά από το Δημόσιο για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών 220 υπάλληλοι. Πιο συγκεκριμένα, από τις αποχωρήσεις του 2013, οι 161 έγιναν το Β’ εξάμηνο έναντι 59 το Α’ εξάμηνο του ιδίου έτους (+173%)

• Καταγράφηκαν -μέχρι σήμερα- 3.905 εργαζόμενοι στο Δημόσιο που απασχολούνται με προσωρινές διαταγές/ασφαλιστικά μέτρα και τέθηκαν οι βάσεις έγκαιρης εκδίκασης των αγωγών τους και συνεπώς του τερματισμού μιας χρόνιας στρέβλωσης που ταλαιπωρούσε τόσο τους εργαζομένους όσο και τις διοικήσεις. Από τη διαδικασία αυτή, ήδη έχουν αποχωρήσει 1.646 σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

• Προχώρησαν εκτεταμένοι έλεγχοι τήρησης του ωραρίου εργασίας και εντοπίστηκαν επί μακρόν απουσιάζοντες υπάλληλοι ενεργοποιώντας στη συνέχεια διαδικασίες Υγειονομικών Επιτροπών και Πειθαρχικών Συμβουλίων.

• Προχώρησαν στοχευμένοι έλεγχοι εντοπισμού πλαστών δικαιολογητικών. Μόνο στην περίπτωση ελέγχου της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας σε σύνολο 3.830 έχουν εντοπισθεί 71 περιπτώσεις πλαστών δικαιολογητικών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσληψή τους. Ήδη έχουν ανακληθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δημοτικές αρχές 55 διορισμοί και η διαδικασία συνεχίζεται.

• Ολοκληρώθηκαν σημαντικές εκθέσεις του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τη διοικητική λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών όπως του Ληξιαρχείου Αθηνών και των δασικών υπηρεσιών.

• Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σχετικά με την είσπραξη δημοσίων εσόδων και την περιστολή των δαπανών, τις προμήθειες και τα δημόσια – δημοτικά έργα και επιστροφή στο Δημόσιο παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Επίσης, γίνεται έλεγχος για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για 9.800 επιτυχόντες σε 43 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ από το 2003 έως σήμερα. Ακόμα γίνεται έλεγχος για διαγωνισμό στην Πυροσβεστική για 3400 πυροσβέστες και 400 άτομα πολιτικό προσωπικό, ενώ από «κόσκινο» περνάνε και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο υπουργείο Πολιτισμού που μονιμοποιήθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου. Επ’ αυτού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε 47 υπαλλήλους.