Αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμών ώστε να φορολογούνται ως κερδοσκοπικές εμπορικές επιχειρήσεις.

Mε τo νόμο 4223/2013 παρέχεται προθεσμία έως τις 25 Νοεμβρίου 2014 σε όλους τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς να τροποποιήσουν το καθεστώς λειτουργίας τους, αλλιώς παύουν οριστικά να υφίστανται και διαλύονται.

Σημειώνεται πως τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί φορολογούνται ως νομικά πρόσωπα στην περίπτωση που δεν έχουν διανείμει εκτάσεις στα μέλη τους. Εφόσον θεωρούνται κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί θα πληρώσουν και τέλος επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν 500.000 ιδιοκτήτες μέλη των 550 οικοδομικών συνεταιρισμών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Από αυτούς οι 220 βρίσκονται στην Αττική με τους μισούς από αυτούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω δασικών εκτάσεων.