Υπεγράφησαν σήμερα οι συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων της Ρουμανίας –Sibiu Stock Exchange (SΙΒΕΧ). Στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης , ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του SΙΒΕΧ κ. Ovidiu Galatanu, κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης, χτυπώντας το παραδοσιακό «καμπανάκι».
Οι συμβάσεις συνεργασίας που υπεγράφησαν σήμερα ολοκληρώνουν την αρχική συμφωνία των δύο χρηματιστηρίων για παροχή από τον όμιλο ΕΧΑΕ τεχνολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκκαθάρισης στην Αγορά παραγώγων του SIBEX στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται με τον Κανονισμό 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Η συνεργασία μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες των δύο αγορών και στη μείωση του λειτουργικού κόστους με την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας που θα παρέχει, ένα ομοιογενές τεχνολογικό και κανονιστικό περιβάλλον λειτουργίας των δύο Ομίλων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, σε σύντομο χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είπε: «Σε μια εποχή που η διαμόρφωση κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για ενιαία δραστηριοποίηση των αγορών που παρέχουν υπηρεσίες, η συνεργασία αυτή είναι για εμάς μια μεγάλη επιτυχία. Επιπλέον η συμφωνία για επέκταση της κοινής πλατφόρμας και κάλυψη των μελών και των αγορών του Sibiu Stock Exchange είναι ακόμη ένα μικρό, αλλά σημαντικότατο βήμα στην επέκταση του δικτύου του Ομίλου ΕΧΑΕ»

Ο κ. Ovidiu Galatanu, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του SΙΒΕΧ σημείωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την ομάδα του Sibiu Stock Exchange να βρίσκεται σήμερα εδώ για την υπογραφή των Συμβάσεων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η συνεργασία θα είναι επιτυχής και καρποφόρα τόσο για τα Χρηματιστήριά μας όσο και για τους συμμετέχοντες σε αυτά».