Μεγαλώνει η αγκαλιά αλληλεγγύης προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την στήριξη ακόμη 100 άπορων πολιτών του Αμαρουσίου, με την ενίσχυση της δημοτικής δομής παροχής συσσιτίου «Γεύματα Αγάπης». Μπροστά στις αυξανόμενες ανάγκες, η δημοτική αρχή ενισχύει το δίχτυ προστασίας, αξιοποιώντας την παρέμβαση «Παροχή Συσσιτίου» μέσω του προγράμματος «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Αμαρουσίου» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

«Πρωταρχικό μέλημά μας είναι στις δύσκολες αυτές περιόδους που διανύουμε να μην υπάρχει κανείς άνθρωπος στο Μαρούσι χωρίς φαγητό και φάρμακο. Με αφετηρία αυτό μέσα από το Γεύμα Αγάπης, με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών μας, προσφέρουμε καθημερινά ένα πιάτο ζεστό φαγητό σε δεκάδες οικογένειες και μοναχικούς ανθρώπους της πόλης μας που αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα προς «το ζην». Αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που μας προσφέρει το ΕΣΠΑ μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις κοινωνικές δομές κατά της φτώχειας στον Δήμο μας με στόχο να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας» δήλωσε ο δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης.

Η δομή του Γεύματος Αγάπης απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και πλήττονται από τη φτώχεια σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το πιο απαραίτητο για την ανθρώπινη επιβίωση, το φαγητό. Η επιλογή των ωφελούμενων είναι ευθύνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου βάσει συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Απαραίτητη για την εξυπηρέτηση του ωφελούμενου είναι η επίδειξη ειδικής κάρτας απόρου που εκδίδεται από τον δήμο.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δομή Παροχής Συσσιτίου» προβλέπεται η τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους ημερησίως, ενώ περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες δράσεις δικτύωσης με στόχο τη σύναψη συνεργασιών με τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για τη συλλογή πλεοναζόντων ποσοτήτων. Στο πλαίσιο της δομής παρέχεται, επίσης, ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, υποστήριξη και καθοδήγηση των ωφελούμενων από κοινωνικό λειτουργό.

Το Γεύμα Αγάπης λειτουργεί με σταθερό ωράριο καθημερινά και Σαββατοκύριακο, ώρες 13.00 –15.00, επί της οδού Σουρή 7 και Πλαστήρα, όπισθεν κλειστού γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης». Η υποβολή αιτήσεων από μέρους των ωφελούμενων έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «Αίτηση συμμετοχής» και να την υποβάλουν στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου στη διεύθυνση Παλαιολόγου 9, Μαρούσι.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Αίτηση
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο που να βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ (οικονομικό έτος 2013) ή υπεύθυνη δήλωση από την Εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση (οικονομικού έτους 2013)
6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
7. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού Αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες στα τηλέφωνα: 213 2031920-21 και 210 8020861, όπως και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pronia@maroussi.gr.