Σημαντικές διευκολύνσεις παρέχει η Εθνική Τράπεζα στους πελάτες της σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη στήριξης των πληγέντων από το σεισμό της 26ηςΙανουαρίου 2014.
Ειδικότερα, η διοίκηση της τράπεζας με δική της πρωτοβουλία αποφάσισε τα εξής:
· Παρατείνει, κατά 2 μήνες, τις προθεσμίες πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με σημερινή απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, για αναστολή καταβολής δόσεων και τόκων των πάσης φύσεως δανείων
· Δέσμευσε, με δική της πρωτοβουλία, σημαντικό ποσό εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για διάθεση, με ευνοϊκούς όρους, σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, με στόχο την κάλυψη δαπανών ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση των μέτρων στήριξης θα πρέπει να απευθύνονται στα Καταστήματα της Τράπεζας στις πληγείσες περιοχές από την Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014, για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και την υποβολή αιτημάτων.

Δράσεις για τους σεισμόπληκτους σε Κεφαλονιά και Ιθάκη ανακοίνωσε ηΕλληνική Ένωση Τραπεζών

Δράσεις για την ενεργή στήριξη των τοπικών κοινωνιών σεΚεφαλονιά και Ιθάκη μετά τους πρόσφατους σεισμούς ανακοίνωσε ηΕλληνική Ένωση Τραπεζών.
Ειδικότερα, οι τράπεζες – μέλη της αποφάσισαν να παρασχεθεί δίμηνη (από την 27η Ιανουαρίου) αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου και τόκων των πάσης φύσεως δανείωνγια το σύνολο των πιστούχων (δανειοληπτών και εγγυητών), οι οποίοι:

– είναι ήδη πελάτες των τοπικών καταστημάτων τους, ή

– κατοικούν μόνιμα, ή έχουν την έδρα τους, εκεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα τοπικά καταστήματα από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014.