Απόκλιση 6,7 εκατ. ευρώ (ή 2,8% έναντι του στόχου) παρουσίασαν το α’ εξάμηνο οι 11 ΔΕΚΟ που παρακολουθούνται από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο, οι 9 από τις 11 ΔΕΚΟ (τα ΕΑΣ, που οδεύουν προς αναδιάρθρωση, και η Κοινωνία της Πληροφορίας, δεν απέστειλαν στοιχεία) παρουσίασαν πλεόνασμα 231,9 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 238,6 εκατ. ευρώ.

Από την ανάλυση προκύπτουν τα εξής:

Τρεις από τις ΔΕΚΟ, υπερέβησαν τους στόχους. Την καλύτερη επίδοση κατέγραψε ο ΟΣΕ, με υπέρβαση κατά 47,6 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Ηλεκτροχημική Κύμης (με υπέρβαση 527.500 ευρώ) και η ΓΑΙΟΣΕ (με υπέρβαση 10.300 ευρώ).

Στον αντίποδα, οι πέντε ΔΕΚΟ που υστέρησαν έναντι του στόχου σε ποσοστό άνω του 10%, απέστειλαν στο υπουργείο Οικονομικών και μια έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Στην Αττικό Μετρό, η απόκλιση κατά 20,3% (ή 15,1 εκατ. ευρώ), οφείλεται στην υστέρηση των εσόδων κατά 10,6%, ενώ οι δαπάνες υποχώρησαν μόλις κατά 4,5%. Ειδικότερα, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 7,3 εκατ. ευρώ και τα λοιπά έσοδα κατά 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε και ετεροχρονισμός των εκταμιεύσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 10 εκατ. ευρώ.
  • Η ΕΡΓΟΣΕ, απέκλινε από τον στόχο κατά 1,5 εκατ. ευρώ ή 69,5%, λόγω της υστέρησης των εσόδων κατά 60,1%, η οποία είναι υψηλότερη της υστέρησης των δαπανών (κατά 59,9%). Σύμφωνα με τη διοίκηση της επιχείρησης, η ΕΡΓΟΣΕ τιμολογεί (βάσει σύμβασης με τον ΟΣΕ) τις λειτουργικές δαπάνες του ΟΣΕ πλέον 10%. Επίσης, η ΕΡΓΟΣΕ, όσον αφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ που εκτελεί, δεν συμπεριλαμβάνει στον απολογισμό εξαμήνου ποσά προκαταβολών, ΦΠΑ και λειτουργικών εξόδων, τα οποία, αντίθετα, εμπεριέχονται στον στόχο του συνόλου του επενδυτικού προγράμματος των 350 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, μία υπέρβαση σε συγκεκριμένο λογαριασμό της τάξης του 15,7% αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην καταβολή αναδρομικών ύψους 276.100 ευρώ. Στα διάφορα έξοδα, η υπέρβαση οφείλεται σε καταβολή ΦΠΑ ύψους 155.000 ευρώ παρελθόντων ετών βάσει δικαστικών αποφάσεων. Εάν αφαιρεθούν τα προαναφερθέντα, η απόκλιση θα ήταν 4,65% αντί του 69,5%.

  • Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), είχε προβλεφθεί να έχει πλεόνασμα 2,3 εκατ. ευρώ και τελικά κατεγράφη έλλειμμα 2 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αποκλειστικά στην υστέρηση των εσόδων κατά 39,5%, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 14,53%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, δεν πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη εκταμίευση του Μαΐου και του Ιουνίου. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του α΄ εξαμήνου 2013, καλύφθηκαν από το υπόλοιπο του 2012.
  • Οι Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), σημείωσαν απόκλιση 41,6%, με τα έσοδα να υστερούν κατά 17,8% και τις δαπάνες να υποχωρούν κατά 11,3%. Οι ανελαστικές δαπάνες των ανταλλακτικών, καυσίμων και αναλώσιμων, είναι αυξημένες κατά 23%, λόγω υποχρέωσης εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου.
  • Στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η απόκλιση ανήλθε στο 94,9% ή στα 14,7 εκατ. ευρώ και οφείλεται σε υστέρηση των εσόδων κατά 21,3%, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν μόλις κατά 3,6%. Στο αποτέλεσμα αυτό, συνέβαλε η μη αύξηση των εισιτηρίων, η μείωση της επιβατικής κίνησης, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, και η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης έργων υποδομής στο Θριάσιο Πεδίο, ώστε να επιταχυνθεί η έλευση της εταιρείας COSCO και η αύξηση των εσόδων.

Τέλος, απόκλιση από τους στόχους εμφάνισε και ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Καθώς, όμως, η απόκλιση ήταν κάτω του 10% (4,1 εκατ. ευρώ ή 9,1%), δεν απέστειλε αναλυτική αιτιολόγηση του αποτελέσματος.