Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε «ΑΑ+» από «ΑΑΑ», με σταθερές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος Standard & Poor’s.

Πρέπει να σημειωθεί πως η εν λόγω υποβάθμιση δεν επηρεάζει τις κρατικές αξιολογήσεις μεμονωμένων κρατών-μελών. Πάντως, οι αναλυτές του οίκου εκφράζουν τη γνώμη πως η συνολική πιστοληπτική ικανότητα των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί.

Η Standard & Poor’s υπογραμμίζει δεικτικά στη σχετική ανακοίνωση πως οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ έχουν γίνει πιο «αμφιλεγόμενες», υποδηλώνοντας αύξηση του ρίσκου για τη στήριξη της ΕΕ από κάποια κράτη-μέλη.

Σημειώνεται πως ο Κοινοτικός προϋπολογισμός για το 2014 περιλαμβάνει πραγματικές εισφορές 135,5 δισ. ευρώ και δεσμεύσεις για νέες δαπάνες 142,6 δισ. ευρώ (μειωμένα 6,5% και 6,2% αντιστοίχως σε σχέση με το 2013).