• Αναζήτηση
 • H Δια Βίου Μάθηση όχημα για τοπική ανάπτυξη

  Σκέψου Παγκόσμια και Δράσε Τοπικά (think globally and act locally)...

  H Δια Βίου Μάθηση όχημα για τοπική ανάπτυξη | tovima.gr

  Σκέψου Παγκόσμια και Δράσε Τοπικά (think globally and act locally), λέει ένα παραδοσιακό σύνθημα των ακτιβιστών, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά στα προγράμματα που υλοποιούνται από τα κέντρα Δία Βίου Μάθησης.

  Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης αποτελούν ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό πρόγραμμα που ξεκίνησε πρόσφατα και φιλοδοξούμε να αποτελέσουν τη «νέα καθημερινότητα» σε όλους τους Δήμους της χώρας.

  Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται σε αυτήν ακριβώς την σύνδεση των τοπικών αρχών με την κεντρική διοίκηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των Δήμων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Οι Δήμοι πλέον συνεργάζονται με το Υπουργείο Παιδείας και αναλαμβάνουν την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δία Βίου Μάθησης, επιλέγοντας εκείνα τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, που ταυτίζονται με τις ανάγκες των δημοτών τους.

  Αρα, σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για μια άναρχη και χωρίς σχεδιασμό σπατάλη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού αλλά έχουμε να κάνουμε με μια εξειδικευμένη παρέμβαση στην κάθε γειτονιά, ανάλογα με τις προτεραιότητες της κάθε περιοχής.

  Η πρωτοπορία του προγράμματος σχετίζεται με την ίδια την φύση της Δία Βίου Μάθησης.

  Ως Διά Βίου Μάθηση ορίζονται όλες οι μορφές των μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.

  Αυτές που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, αυτές που συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, αυτές που συμβάλουν στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του κάθε ατόμου, στην κοινωνική συνοχή εν γενεί, στην ανάπτυξη της ικανότητας της ενεργού συμμετοχής στα κοινά αλλά και στην κοινωνική, οικονομική και την πολιτιστική ανάπτυξη.

  Για να το ορίσω αλλιώς και με τρεις λέξεις: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος.»

  Ο ρόλος της τοπικότητας, σε καιρό κρίσης, λαμβάνει πολλαπλασιαστική αξία.

  Κάτι που διαφαίνεται από την σημαντική ανταπόκριση των Δήμων: Σε σύνολο 266 Δήμων έχουν ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκλησή μας να ιδρύσουν Κέντρο Διά Βίου Μάθησης οι 215.

  Όσο για τις δύο Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά με εθνικούς πόρους, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από τους 59 δήμους έχουν ανταποκριθεί οι 55.

  Η Δία βίου Μάθηση είναι γνωστό πως αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη τόσο για την Αύξηση της Απασχόλησης όσο και για τη συμμετοχή των ατόμων ξανά στην κοινωνία.

  Έρχεται λοιπόν η Διά Βίου Μάθηση να χτίσει γέφυρες, ανάμεσα σε δύο χώρους που, για πολλά χρόνια στη χώρα μας, λειτουργούν παράλληλα χωρίς να συναντώνται: ο χώρος της Εκπαίδευσης και ο χώρος της Εργασίας, ο χώρος της Οικονομίας.

  Γέφυρες στήριξης στην τοπική κοινωνία, στη τοπική οικονομία.

  * Ο κ. Παναγιώτης Μανούρης, είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Γνώμες