Με συνοπτικές διαδικασίες θα χορηγούνται εγκρίσεις και άδειες δόμησης σε δημόσια ακίνητα, τα οποία περιήλθαν προς πώληση στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ή όσα ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, σε δήμους ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης, τις άδειες δεν θα δίνουν οι Υπηρεσίες Δόμησης, αλλά η Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου.
Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης θα χορηγούνται ταυτόχρονα με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και χωρίς έλεγχο των μελετών και των αποδεικτικών που απαιτούνται καθώς όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, για την ορθότητά τους «την ευθύνη φέρουν οι μελετητές μηχανικοί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους».
Οι εγκρίσεις και άδειες δόμησης θα κοινοποιούνται στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης για την τήρηση της διαδικασίας. Για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, οι σχετικές άδειες δόμησης θα θεωρούνται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ. Θα ισχύουν για τέσσερα χρόνια και θα αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδονται. Εάν αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εκπονηθεί ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) θα ισχύουν για έξι χρόνια.