• Αναζήτηση
 • Ομιλος Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €3,5 δισ. το α’ εξάμηνο

  Καθαρά κέρδη ύψους 3,5 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Πρόκειται για καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και στα οποία συμπεριλαμβάνεται η αρνητική υπεραξία από την εξαγορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank, καθώς και της Millennium Bank Ελλάδος. Επισης, ενσωματώνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο 559 εκατ. ευρώ, κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26% από την 01.01.13.
  Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 734 εκατ. ευρώ. Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, υπήρξε θετική επίπτωση στα έντοκα έσοδα από τον περιορισμό της χρήσης του μηχανισμού ELA (ρευστότητα μόλις 0,5 δισ. ευρώ στις 30.06.13), αλλά και από την αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων.
  Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος του ομίλου Πειριαώς κ. Μιχ. Σάλλας δήλωσε ότι «με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των 4 συστημικών τραπεζών (σε συνδυασμό με το απόθεμα κεφαλαίων του ΤΧΣ), μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα ανταπεξέλθουν στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με ανταγωνιστικούς όρους. Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την επιτυχή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών που κάλυψαν το 20% της αύξησης, επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης μέχρι το τέλος του έτους των πρόσφατων εξαγορών, στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης συνεργιών και στην ακόμη αποτελεσματικότερη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου σε καθυστέρηση, εισάγοντας νέες λύσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της κεφαλαιακής βάσης, αλλά και τη στήριξη της βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανακούφιση των νοικοκυριών».
  Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος και CEO του ομίλου, κ. Στ. Λεκκάκος τόνισε ότι «η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε στα τέλη Ιουνίου 2013 τη Millennium Bank Ελλάδος, ολοκληρώνοντας τον κύκλο εξαγορών που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν με την ΑΤΕbank, και έχει μερίδιο 30% της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Η Τράπεζα κινείται με ταχύτητα ως προς την ενοποίηση συστημάτων και λειτουργιών των τραπεζικών δραστηριοτήτων που απέκτησε, ώστε να αποδώσουν νωρίτερα οι συνέργιες κόστους, χρηματοδότησης και εσόδων. Ήδη, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η ενοποίηση της ΑΤΕbank, καθώς και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας. Επόμενος στόχος είναι η ενοποίηση των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου και της CPB εντός του τετάρτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, καθώς και της Millennium Bank Ελλάδας έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014».
  Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου Πειραιώς στις 30 Ιουνίου 2013, ο κ. Λεκάκος επισημαίνει ότι «ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη Core Tier I στο 14%, ταυτόχρονα με την ύπαρξη πολύ σημαντικού αποθέματος προβλέψεων, με δείκτη σωρευμένων προβλέψεων ως προς μεικτά δάνεια 16%. Παράλληλα, ο Όμιλος Πειραιώς διαθέτει ενισχυμένο προφίλ ρευστότητας, με καθαρή χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα στο 12% του ενεργητικού του και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 116%».
  Σύμφωνα με τον ίδιο «τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του πρώτου εξαμήνου του 2013 του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν σε 0,3 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα ενοποίησης των εξαγορών, για τα οποία στόχος είναι να αναληφθούν κατά το δυνατό συντομότερο, ώστε στη συνέχεια ο Όμιλος να επωφελείται των συνεργιών κόστους και εσόδων που έχουν προϋπολογισθεί. Οι προβλέψεις παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο (1,1 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2013), αν και ο σχηματισμός νέων ληξιπρόθεσμων δανείων εμφανίζει σταθεροποίηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας στο πρώτο εξάμηνο του 2013 διαμορφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ, ενσωματώνοντας όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους 3,8 δισ. ευρώ».
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk