Τέθηκε τελικά στην δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για το Νέο και το Τεχνολογικό Λύκειο. Οι αλλαγές θα ισχύσουν για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη του Λυκείου στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο για το Λύκειο

Δείτε το νέο εκπαιδευτικό σύστημα σε σχεδιάγραμμα

Οι μαθητές της Α’ τάξης του Λυκείου θα διδάσκονται εννέα μαθήματα γενικής παιδείας – όπως ίσχυε και σήμερα- συνολικής διάρκειας 33 ωρών εβδομαδιαίως, με την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (project) διάρκειας 2 ωρών.

Στην Β’ τάξη οι μαθητές θα διδάσκονται 10 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 30 ωρών ενώ ταυτόχρονα θα παρακολουθούν μια εκ των δύο ομάδων προσανατολισμού, συνολικής διάρκειας 5 ωρών την εβδομάδα. Οι ομάδες προσανατολισμού, όπως πλέον μετονομάζονται οι κατευθύνσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα, περιλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με τις Ανθρωπιστικές (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά) και τις Θετικές επιστήμες (Φυσική και Μαθηματικά).
Η ομάδα των Θετικών επιστημών αποτελεί ενοποίηση της Θετικής και της Τεχνολογικής κατεύθυνσης, στην οποία όμως εντάσσονται μόνο τα κοινά του μαθήματα, αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δεν θα διδάσκονται το μάθημα της Χημείας και της Τεχνολογίας επικοινωνιών.
Στην Γ’ Λυκείου διαφοροποιείται η μέχρι σήμερα κατάσταση. Τα μαθήματα γενικής παιδείας μειώνονται από 11 σε 5, ενώ δημιουργείται και μια τρίτη ομάδα προσανατολισμού, αυτή των Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών.
Για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η μαθητές θα πρέπει, μέχρι τις αρχές Οκτώβρη να επιλέξουν μέχρι 2 επιστημονικά πεδία, στα οποία εντάσσονται και οι αντίστοιχες Σχολές, από τις οποίες Τα επιστημονικά πεδία (Ε.Π.) είναι τα εξής :
α) 1ο Ε.Π. – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες,
β) 2ο Ε.Π. – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες,
γ) 3ο Ε.Π. – Επιστήμες Υγείας και
δ) 4ο Ε.Π. – Επιστήμες Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες.
ΕΠΑΛ

Τέσσερα έτη θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον πρώτο κύκλο σπουδών θα λειτουργήσουν οι τρεις τάξεις των ΕΠΑΛ, με τους μαθητές να παρακολουθούν 4 ομάδες προσανατολισμού ( Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονίας, Τεχνολογίας, Τροφίμων και Διατροφής και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων).
Στην Α’ ΕΠΑΛ οι μαθητές θα παρακολουθούν πρόγραμμα 35 ωρών την εβδομάδα με 10 μαθήματα γενικής παιδείας και 4-6 μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού.
Και στην Β’ και Γ’ τάξη των επαγγελματικών λυκείων οι μαθητές θα παρακολουθούν 23 ώρες για τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού και 12 ώρες γενικής παιδείας.
Παράλληλα, στον δεύτερο κύκλο, υλοποιείται το πρόγραμμα της «Προαιρετικής τάξης Μαθητείας», σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, στην οποία θα εγγράφονται οι προαγόμενοι της Γ’ τάξης.
Αξιολόγηση

Οι προαγωγικές και εξετάσεις των μαθητών των δύο πρώτων τάξεων και του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου θα διεξάγονται ενδοσχολικά με το 50% των θεμάτων να προκύπτει από την τράπεζα θεμάτων και το υπόλοιπο ποσοστό θα καθορίζεται από τους διδάσκοντες, ενώ τα γραπτά θα διορθώνονται από τους ίδιους τους καθηγητές.

Το ίδιο ισχύει και για τις απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ τάξης και των δύο σχολείων.

Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνονται έπειτα από τις απολυτήριες εξετάσεις, όπου οι μαθητές θα εξετάζονται στα 4 μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ με την σημείωση ότι εξετάζονται σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα τεχνολογικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α).
Εθνικός Οργανισμός εξετάσεων

Ταυτόχρονα ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός εξετάσεων, ο οποίος αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για τις προαγωγικές, τις απολυτήριες και τις εισαγωγικές εξετάσεις.