• Αναζήτηση
 • Φορολογικές απορίες

  «Για την εισφορά αλληλεγγύης, για ποσό πάνω από 12.000 ευρώ υπολογίζεται το ατομικό εισόδημα ή το οικογενειακό; Π.χ. ζευγάρι - ο σύζυγος 11.500 ευρώ, η σύζυγος 950 ευρώ - θα πληρώσει εισφορά αλληλεγγύης; Υπολογίζεται και τεκμήριο διαβίωσης στο εισόδημα για την εισφορά αλληλεγγύης;».

  Ο κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης ερωτά:
  «Για την εισφορά αλληλεγγύης, για ποσό πάνω από 12.000 ευρώ υπολογίζεται το ατομικό εισόδημα ή το οικογενειακό; Π.χ. ζευγάρι – ο σύζυγος 11.500 ευρώ, η σύζυγος 950 ευρώ – θα πληρώσει εισφορά αλληλεγγύης; Υπολογίζεται και τεκμήριο διαβίωσης στο εισόδημα για την εισφορά αλληλεγγύης;».

  Απάντηση:
  Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται στο ατομικό εισόδημα κάθε φορολογουμένου και όχι στο οικογενειακό. Αν το εισόδημα προσδιοριστεί τεκμαρτώς με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και αυτό το εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού εισοδήματος, η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογιστεί στο τεκμαρτό.

  Εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

  Ο κ. Δημήτριος Δημητρίου ερωτά:
  «Θέλω να κάνω μία «χαζή» ερώτηση που αφορά περίπου 3.000 κόσμο στα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που δουλεύουν επί 30 και πλέον έτη. Ούτε στη σύνταξη δεν μπορούμε να βγούμε. Εμείς δεν θεωρούμαστε άνεργοι, αλλά απεργοί. Δεν μπορούμε να γραφτούμε στον ΟΑΕΔ, να πάρουμε επίδομα ανεργίας, να έχουμε περίθαλψη ΙΚΑ, να πάμε σε άλλη δουλειά κτλ., γιατί μας ζητούν το χαρτί απόλυσης που δεν έχει κανένας από εμάς. Είμαστε όμηροι. Αν και κερδίζουμε στα δικαστήρια, περιέργως δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις τους! Αναρωτιέμαι γιατί κάνουμε τις δίκες! Αναρωτιέμαι για πόσο καιρό θα πεινάμε! Να είναι καλά τα συσσίτια. Ούτε στην Κατοχή δεν είχαμε τέτοιους νόμους.
  Η εταιρεία μας από πέρυσι τον Απρίλιο έχει κλείσει και δεν έχουμε πάρει ακόμα τα εκκαθαριστικά της Εφορίας. Αν και δουλέψαμε πέρυσι τρεισήμισι μήνες, ξέρω ότι δεν πρόκειται να πάρουμε τα εκκαθαριστικά, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στην εταιρεία από πέρυσι.
  Το ερώτημά μου είναι πώς θα κάνουμε τη δήλωση της Εφορίας; Στην Εφορία μας είπαν ότι δεν γνωρίζουν. Να βάλω στην τύχη τα νούμερα; (είναι γύρω στις 3,5 ή 3,8 με 4.000 ευρώ.) Μπορώ να διορθώσω τη δήλωση αργότερα, όταν και αν πάρω το εκκαθαριστικό; Που δεν το βλέπω. Εγώ δεν έχω άλλο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά μου».

  Απάντηση:
  Ολα όσα μας εκθέτετε είναι αναμφίβολα λυπηρά και δεν συνάδουν με μία ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία, η οποία περνάει μεγάλη κοινωνική και οικονομική αναταραχή. Θα υποβάλετε φορολογική δήλωση στην οποία θα γράψετε το ποσό των χρημάτων που σας έχει καταβληθεί. Οταν σας δοθεί η βεβαίωση αποδοχών και υπάρχει διαφορά, θα υποβάλετε διορθωτική δήλωση.
  Κάτοικος αλλοδαπής


  Ο κ. Κωνσταντίνος Κασιούμης ερωτά:
  «Ο γιος μου (ενήλικος) υπέβαλε Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα για τα οικονομικά έτη 2008 και 2009. Από τα μέσα του 2011 και για όλη την περασμένη χρονιά (το 2012) εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (European Organization for Nuclear Research – CERN) που εδρεύει στη Γενεύη της Ελβετίας, όπου και θα διαμένει τουλάχιστον ως το 2017 που διαρκεί η σύμβασή του στον Οργανισμό αυτόν.
  Η χώρα μας, που είναι μέλος τού ως άνω Οργανισμού, έχει υπογράψει το 2004 το «Πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών», το οποίο κυρώθηκε με τον Ν. 3519/2006 (ΦΕΚ 273Α). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 10 παρ. 2β τού ως άνω νόμου, οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό (CERN) για τους μισθούς και τις άλλες αμοιβές τους υπόκεινται σε φόρο που αποδίδεται στον Οργανισμό αυτόν και απαλλάσσονται από τον εθνικό φόρο εισοδήματος.
  Επισημαίνω επίσης ότι ο γιος μου δεν έχει δηλωθεί ως τώρα ως κάτοικος εξωτερικού, δεν απέκτησε κανένα εισόδημα στην Ελλάδα κατά το 2012, ούτε διαθέτει στο όνομά του περιουσιακά στοιχεία. Απ’ ό,τι γνωρίζω μάλιστα, υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας.
  Ενόψει όσον αναφέρονται παραπάνω, και με βάση τυχόν άλλες ισχύουσες διατάξεις, σας παρακαλώ να μου διευκρινίσετε τα ακόλουθα:
  – Δεδομένου ότι ο γιος μου διαμένει όλον τον χρόνο στο εξωτερικό, τουλάχιστον για πέντε χρόνια ακόμη, πρέπει να δηλωθεί στην Εφορία (ΔΟΥ Ιωαννίνων) ως κάτοικος εξωτερικού ή όχι; Μήπως ως εργαζόμενος σε διεθνή οργανισμό που κατοικούσε πριν στην Ελλάδα συνεχίζει να έχει φορολογικά την κατοικία του στη χώρα μας;
  – Θα πρέπει να υποβάλει ο γιος μου Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα 2012); Αν και πρέπει να δηλώσει το εισόδημά του (μισθοί κ.λπ.) στο CERN (παίρνει κάθε χρόνο βεβαίωση) για τα εισοδήματα και τον παρακρατηθέντα φόρο από το CERN). Πού και πώς θα πρέπει να γίνει η καταχώριση στη δήλωση; Και τι φορολογικές συνέπειες θα έχει; Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τα επόμενα έτη;».

  Απάντηση:
  1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3943/2011 και ισχύει από 31.3.2011, σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο που υπηρετεί στην αλλοδαπή αν: είναι λειτουργός ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της γερμανικής κυβέρνησης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 του Ν. 2362/1995, που έχει προστεθεί με το άρθρο 2 του Ν. 3871/2010, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή Διεθνή Οργανισμό και είχε κατά τον χρόνο της εισόδου στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του διεθνούς Οργανισμού την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, θεωρείται και συνεχίζει να έχει την κατοικία του στην Ελλάδα. 2. Με βάση τα πιο πάνω, θα πρέπει να αξιολογηθεί αν ο γιος εμπίπτει στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, πράγμα πολύ πιθανόν, οπότε θα πρέπει να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα ως κάτοικος αυτής.
  3. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν για τις χρήσεις 2012 και 2013. Από τη χρήση 2014 ισχύουν άλλες διατάξεις για τη φορολογική κατοικία οι οποίες θεσπίστηκαν με τον νέο ΚΦΕ (Ν. 4172/2013, άρθρο 4), σύμφωνα με τις οποίες φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είναι, εκτός των άλλων, ο προξενικός υπάλληλος ή ο δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτοςή ο δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.   
  Δήλωση φιλοξενίας


  Ο κ. Εμμανουήλ Τρέπας ερωτά:
  «Κατοικώ στο σπίτι της συντρόφου μου, με τη διεύθυνση δηλωμένη στην Εφορία και σε όλους τους φορείς και συναλλασσόμενους μαζί μου. Πρέπει να δηλώσω φιλοξενούμενος;».

  Απάντηση:
  Στην τεκμαρτή σελίδα της φορολογικής δαπάνης στην ένδειξη του πίνακα 7 «Ενοίκιο που πληρώσατε για ενοίκιο κύριας κατοικίας» θα συμπληρώσετε τις σχετικές ενδείξεις, διαγραμμίζοντας το τετραγωνίδιο «Φιλοξενία» με ένα Χ.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία