Η Εγνατία Οδός ΑΕ ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ξεκινούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στο τμήμα από Α/Κ Αρδανίου ως Α/Κ ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης. Για τις ανάγκες των εν λόγω εργασιών θα γίνει σε δεύτερη φάση πλήρης αποκλεισμός στο τμήμα αυτό και εκτροπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό Αρδανίου – Αλεξανδρούπολης.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 και εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 14 Ιουλίου 2013.
Η Εγνατία Οδός ΑΕ ζητεί την κατανόηση των οδηγών για την προσωρινή όχληση και συστήνει την ιδιαίτερη προσοχή τους στο να ακολουθούν την εγκατεστημένη σήμανση των κυκλφοριακών διευθετήσεων και να τηρούν τα όρια ταχύτητας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εγνατία Οδός ΑΕ: www.egnatia.eu.