Ψηφιακή περιήγηση στην Ακρόπολη για την γνωριμία με το χώρο, τα μνημεία της και το παρελθόν τους επιτυγχάνεται τώρα με το Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, που υλοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης . Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο που απευθύνεται όχι μόνον σε εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και στο ευρύ κοινό αφού διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο.

Καρπός της συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και την ΥΣΜΑ το αποθετήριο περιλαμβάνει το πλούσιο ψηφιακό υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ για την αναστήλωση και συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης. Περιλαμβάνει επίσης εκτυπώσιμα έντυπα και φυλλάδια, φωτογραφίες, ταινίες, δημοσιεύσεις, σχολικές εργασίες, ψηφιακά παιχνίδια, εκπαιδευτικά βιβλία και σχέδια μαθημάτων σχετικά με την Ακρόπολη και τα μνημεία της. Το ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη «ξεναγεί» τον επισκέπτη στα Προπύλαια, τον Ναό της Αθηνάς Νίκης, το Ερέχθειο, τον Παρθενώνα διευκολύνοντας την επαφή με την τέχνη και την αρχιτεκτονική τους. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική αξία των μεγάλων έργων συντήρησης και αναστήλωσης που πραγματοποιούνται στον ιερό βράχο.

Ο χρήστης του αποθετηρίου έτσι, ανάλογα με την ιδιότητά του (μαθητής, εκπαιδευτικός, επισκέπτης, οικογένεια) μπορεί να πλοηγηθεί σε 300 περίπου εγγραφές, για καθεμία από τις οποίες παρουσιάζεται πλήρης κατάλογος, όπως: συγγραφέας-δημιουργός, τύπος περιεχομένου, χρονολογία, επιμελητής, εκδότης, μάθημα, εκπαιδευτική βαθμίδα, θέμα, μνημείο. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής μπορεί για παράδειγμα να εντοπίσει υλικό με θέμα την Ακρόπολη, ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε πλούσιο υλικό κλπ.

Οσο για τις δυνατότητες πλοήγησης, ποικίλλουν και εκτείνονται από τον ρόλο του χρήστη, το θέμα (όπως Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Θεά Αθηνά, Καθημερινή ζωή στην Ακρόπολη, Αναστήλωση των μνημείων) ή το μνημείο που τον ενδιαφέρει έως το μάθημα ή την εκπαιδευτική βαθμίδα. Στόχος είναι πάντα, η αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου υλικού από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό.

Το υλικό του αποθετηρίου είναι συμβατό με άλλα διεθνή αποθετήρια, όπως η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana και μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο.

Πρόκειται εξάλλου για μία συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και ΥΣΜΑ, αφού το 2009 είχε προκύψει, η «Ζωφόρος του Παρθενώνα» ενώ μία ακόμη ψηφιακή εφαρμογή της ΥΣΜΑ και του Μουσείου Ακρόπολης με τίτλο «Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης» φιλοξενείται από το 2011 στα υπολογιστικά συστήματα του ΕΚΤ.

Να σημειωθεί ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας -Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες, (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013).