Στο ποσοστό-ρεκόρ του 62,5% φτάνει η ανεργία στους νέους (ηλικίες 15-24) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Eurostat.

Η ανεργία συνολικά στην Ελλάδα φτάνει το 27% με 1,320 εκατ. ανέργους. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 24,1% και στις γυναίκες στο 31%.

Ακολουθεί η Ισπανία με ποσοστό ανεργίας 26,8% με στοιχεία Απριλίου. Στην Ισπανία η ανεργία στους νέους έφτασε στο 56,4%.

Η ανεργία στην ευρωζώνη τον Απρίλιο σημείωσε οριακή αύξηση φτάνοντας το 12,2%, το υψηλότερο ποσοστό από την κυκλοφορία του ευρώ.

Στην «ΕΕ των 27» η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 11%.

Οι άνεργοι μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 104.000 στην «ΕΕ των 27» και κατά 95.000 στην ευρωζώνη. Συνολικά, καταγράφονται 26.588 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 19.375 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.