Η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) γίνεται, ίσως, μία δύσκολη υπόθεση, καθώς συμπίπτει χρονικά με την υποχρέωση του δημοσίου να πραγματοποιεί διεθνείς ανοιχτούς διαγωνισμούς για την αποστολή του ταχυδρομείου του.
Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για να εισέλθουν στην αγορά και νέοι «παίκτες» που θα διεκδικήσουν μερίδιο από το παραδοσιακό μονοπώλιο των ΕΛΤΑ στην επιστολική αλληλογραφία.
Τυχόν απώλεια μέρους αυτής της αγοράς από τα ΕΛΤΑ θεωρείται βέβαιον από κύκλους της αγοράς ότι θα έχει επίπτωση στα οικονομικά του οργανισμού και θα προκαλέσει μείωση της αξίας του, κάτι που θα αποτυπωθεί και στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησής της εταιρίας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Είναι χαρακτηριστικό ότι ΔΕΚΟ, τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, καθώς και το στενό δημόσιο αποτελούν τους κυριότερους πελάτες των ΕΛΤΑ, σε ποσοστό 72% των εσόδων τους.
Σημειωτέον ότι για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του κράτους απαιτείται ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), την οποία διαθέτουν – πέραν των ΕΛΤΑ – επτά ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις.
Ήδη, το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει μεγάλο μερίδιο στην αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων, έβγαλε στον αέρα τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό, προϋπολογισμού 14,9 εκατ. ευρώ.
Ο διαγωνισμός του υπουργείου αφορά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή επιστολικής αλληλογραφίας και απλών δεμάτων) για ένα έτος προς διάφορους παραλήπτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μεταξύ των προϋποθέσεων, αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα κατάστημα στο 95% των Καλλικρατικών δήμων της χώρας και τουλάχιστον δύο κέντρα διαλογής στην επικράτεια και τουλάχιστον 2.500 υπαλλήλους, 500 τετράτροχα και 900 δίκυκλα, προηγούμενη εμπειρία και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφοροι μνηστήρες για τα ΕΛΤΑ τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των ΕΛΤΑ, σε συνδυασμό με τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, θα καθορίσουν και την στάθμη των διεκδικητών της εταιρίας και τον πήχυ προσφερόμενου τιμήματος.