Ο κύβος ερρίφθη! Η αύξηση ή μείωση κατά περίπτωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων θα συμβεί μέσα στον Ιούλιο και αυτό θα φέρει τα πάνω –κάτω σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.
Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας με απόφασή του δίνει τρίμηνη προθεσμία στην αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών με αποκλειστική αρμοδιότητα τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες για να του παραδώσει το φάκελο με τις νέες τιμές ζώνης των ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια.
Οι τιμές της εφορίες θα ισχύσουν άμεσα και έτσι μετά από 6 χρόνια (Μάρτιος 2007) θα αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες για όλα τα ακίνητα.
Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Στουρνάρα, μέχρι τις 8 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν καταρτιστεί οι πίνακες με τις νέες αντικειμενικές αξίες σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι νέες αντικειμενικές τιμές θα βασιστούν σε πραγματικές τιμές ακινήτων του 2005 και πάνω σε αυτές θα γίνουν οι υπολογισμοί για την αύξηση ή τη μείωση των υφιστάμενων τιμών ζώνη με βάση ειδικούς συντελεστές.
Σε επόμενη φάση θα δημιουργηθεί Τράπεζα Πληροφοριών με πραγματικές τιμές ακινήτων για να γίνεται αυτόματα η αναπροσαρμογή των αξιών στις τιμές της αγοράς.
Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να έχουμε αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων που βρίσκονται σε «φθηνές» περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης.
Η νέα αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση καθώς θα πρέπει να οι τιμές της εφορίας να βρεθούν μέσα στο 2013 στα επίπεδα των αγοραίων –πραγματικών τιμών. Πάντως, ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης έχει δηλώσει από το βήμα της Βουλής ότι εξετάζεται να μειωθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων.
Πάντως, αν προκύψει «γενναία» αύξηση των αντικειμενικών αξιών τα φορολογικά χτυπήματα σε ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι πολλαπλά. Αυτό διότι μία αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα συμπαρασύρει μία σειρα από φόρους και τέλη όπως είναι για παράδειγμα: Το χαράτσι ακινήτων ΔΕΗ, ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τα τεκμήρια διαβίωσης κατοικιών, οι φόροι μεταβίβασης, γονικών παροχών, κληρονομιών, το Ελάχιστο τεκμαρτό ενοίκιο κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και τα Τέλη έκδοσης οικοδομικών αδειών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του κ. Στουρνάρα συνίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών, Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, με αντικείμενο την μελέτη και διαμόρφωση της νέας διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών με τα εξής μέλη: Αβραάμ Γούναρη, Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως Πρόεδρο, Δημήτριο Δημητρίου, Ειδικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θεόφιλο Χατζόπουλο, σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, Φετοκάκη Αγγελική, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δημητρούλα Τρυφωνοπούλου-Νεράτζη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Στέγασης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αθηνών, Παναγιώτα Τσουτάνη, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Αγρονόμων-Τοπογράφων, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄- Τεχνικού Αντικειμενικού Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Παπαποστόλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα, Μαρία Μενούνου, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως μέλος. Άννα Αδάμ- Κόλλια, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄-Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος και τεχνικούς συμβούλους τους εξής: Θεόδωρο Μητράκο, Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδας, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Ακαντζιλιώτου, .Δημήτριο Ανδρίτσο, εκπρόσωπο της εταιρείας PROPINDEX S.A με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ποιμενίδη, Χριστίνα Φωτοπούλου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Πάλλη, Ευαγγελία Βαλαβανιώτη, εκπρόσωπο του ΙΟΒΕ, Ηλία Ζιώγα, εκπρόσωπος του ΣΟΕ με αναπληρώτρια την Μαρία Βλαχογιάννη, Ιωάννη Γκάνο, εκπρόσωπο της RICS HELLAS με αναπληρώτρια την Μερίτα Πέτρου, Χρόνη Ακριτίδη , εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Στα πλαίσια του έργου της η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή θα μπορεί να καλεί και να συμβουλεύεται άλλους φορείς της αγοράς, με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, όπως ενδεικτικά, εκπρόσωπου της Ένωσης Μεσιτών Ελλάδος, της Ένωσης Ιδιοκτητών Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Ελλάδος, του Συλλόγου Συμβολαιογράφων.
Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η αξιοποίηση του πορίσματος και των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας, για την μελέτη και εισήγηση για την αναθεώρηση της διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών (που συστάθηκε με την αριθ. Δ6Α 1016797ΕΞ2013/30-1-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας) προκειμένου να παρουσιάσει ένα νέο νομικό πλαίσιο υπολογισμού των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, που θα βασίζεται στη δημιουργία «Τράπεζας Πληροφοριών Αξιών Ακινήτων» με τη συλλογή στοιχείων από τις μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις και τις εκτιμήσεις σε όλη την επικράτεια.
Για τον σκοπό αυτό και την επεξεργασία των Πληροφοριών που θα συλλεχθούν θα συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών μια Κεντρική Επιτροπή Καθορισμού Αντικειμενικών Αξιών.
Μέχρι την δημιουργία της «Τράπεζας Πληροφοριών Αξιών Ακινήτων» και την καταγραφή σε αυτήν ικανού αριθμού πληροφοριών από όλη την Ελλάδα, η Κεντρική Επιτροπή Καθορισμού Αντικειμενικών Αξιών θα προβεί στις ακόλουθες άμεσες ενέργειες:
– Αναγωγή των τιμών που παρήγαγαν οι Επιτροπές του 2005 (οι τελευταίες Επιτροπές που βασίσθηκαν σε πρωτογενή στοιχεία) με εφαρμογή των παραπάνω δεικτών μεταβολής σε σημερινές αξίες.
– Αναγωγή των τιμών που παρήγαγε η Υπηρεσία, ομογενοποιώντας συνολικά στην Επικράτεια τις τιμές που παρήγαγαν οι Επιτροπές του έτους 2005.
– Αναγωγή των τιμών που έχουν συλλέξει και παράξει με την ισχύουσα διαδικασία οι εν ενεργεία Επιτροπές από το 2009 και μετά, με την εφαρμογή και σε αυτές δεικτών μεταβολής.
– Σύνθεση των παραπάνω τιμών σε νέες αναπροσαρμοσμένες Τιμές Ζώνης (ΤΖ).
– Έλεγχο των τιμών που θα προκύψουν (με αντιπαραβολή με τις εκτιμήσεις του έτους 2012)
Μετά από την ολοκλήρωση του έργου της, η Επιτροπή θα παραδώσει το πόρισμά της στον Υπουργό Οικονομικών.
Η διάρκεια λειτουργίας της επιτροπής ορίζεται για τρεις μήνες από την υπογραφή υπουργικής απόφασης, δηλαδή έως τις 8 Ιουλίου 2013