• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  «Είμαι συνταξιούχος και ενοικιάζω δύο διαμερίσματα σε οικογένειες με μικρά παιδιά οι οποίες λόγω ανεργίας και οικονομικής δυσπραγίας έχουν σταματήσει να μου δίνουν το ενοίκιο. Επειδή δεν θέλω να τους κάνω έξωση ρωτώ αν μπορώ να δικαιολογήσω την παραμονή τους για ένα χρονικό διάστημα ως φιλοξενία ή παραχώρηση για να μην πληρώνω τον φόρο».

  Αδυναμία πληρωμής μισθωμάτων

  Ο κ. Γεώργιος Λουκάς ερωτά:


  «Είμαι συνταξιούχος και ενοικιάζω δύο διαμερίσματα σε οικογένειες με μικρά παιδιά οι οποίες λόγω ανεργίας και οικονομικής δυσπραγίας έχουν σταματήσει να μου δίνουν το ενοίκιο. Επειδή δεν θέλω να τους κάνω έξωση ρωτώ αν μπορώ να δικαιολογήσω την παραμονή τους για ένα χρονικό διάστημα ως φιλοξενία ή παραχώρηση για να μην πληρώνω τον φόρο».

  Απάντηση:
  Δυστυχώς, ο φορολογικός νόμος δεν δίνει στη δική σας περίπτωση τη δυνατότητα να έχετε απαλλαγή από τον φόρο. Δωρεάν παραχώρηση δεν μπορείτε να κάνετε διότι ήδη έχετε καταθέσει στην αρμόδια ΔΟΥ μισθωτήριο.

  Αποδείξεις δαπανών χρήσης 2013


  Ο κ. Αλέξιος Παππάς ερωτά:

  «Σας παρακαλώ για μια απάντηση. Το εισόδημά μου 2013 υπολογίζεται:
  – Δικό μου: Σύνταξη 24.000 ευρώ, ενοίκια 4.000 = 28.000 ευρώ.
  – Της συζύγου: ενοίκια 10.000 ευρώ.
  α) Αποδείξεις 25% θα υπολογιστούν:
  – Δικές μου: 24.000 Χ 25% = 6.000 ευρώ ή
  28.000 Χ 25% = 7.000 ευρώ.
  – Της συζύγου: 10.000 Χ 25% = 2.500, ή 10.000 Χ 0% = 0.
  β) Μείωση φόρου πέραν εισοδήματος 21.000 ευρώ, θα υπολογιστεί:
  – Δική μου: Με βάση εισόδημα 24.000 ευρώ, 2.100 – 300 = 1.800 ευρώ μείωση, ή
  με βάση εισόδημα 28.000 ευρώ, 2.100 – 700 = 1.400 ευρώ.
  – Της συζύγου: Με βάση εισόδημα γενικό 10.000 ευρώ, 2.100-0 = 2.100 ευρώ ή
  με βάση εισόδημα ενοικίων 10.000 = 0 ευρώ.».

  Απάντηση:
  1. Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου έχει θεσπιστεί ιδιαίτερη κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους, ιδιαίτερη κλίμακα για εισοδήματα από ατομική επιχείρηση και ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και ιδιαίτερη κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες. 2. Με τις διατάξεις του νέου αυτού φορολογικού νόμου έχει προβλεφθεί μια μείωση του φόρου μόνο των μισθωτών και των συνταξιούχων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. 3. Για να έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι τη μείωση του φόρου που έχει προβλεφθεί θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις δαπανών σε ποσοστό 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου εισοδήματος και μέχρι ποσό δαπανών 10.500 ευρώ. Η διάταξη δεν αποσαφηνίζει αν το ποσοστό 25% θα υπολογίζεται στο εισόδημα που αποκτάται μόνο από μισθωτές υπηρεσίες ή στο συνολικό ποσό που αποκτούν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από κάθε πηγή. 4. Αποψη της στήλης είναι ότι το ποσοστό 25% θα πρέπει να υπολογιστεί μόνο στο ποσό της σύνταξής σας, ενώ η σύζυγος που αποκτά εισόδημα δεν έχει υποχρέωση να προσκομίσει αποδείξεις δαπανών. 5. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως η διάταξη αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 1 του νέου φορολογικού νόμου, ορίζεται ότι ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων με βάση τη νέα κλίμακα, μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό της μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ. Κατά συνέπεια, η μείωση του φόρου για εσάς θα είναι 1.800 ευρώ, ενώ η σύζυγος δεν θα έχει καμία μείωση του φόρου.
  Αξιωματικοί Ναυτικού


  Ο κ. Αδαμάντιος Δισάκιας ερωτά:

  «Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού υποχρεούται να μαζεύει αποδείξεις για Εφορία;».

  Απάντηση:
  Οι αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού φορολογούνται με αναλογικούς συντελεστές και δεν έχουν μείωση του φόρου, έτσι ώστε να είναι αναγκαία η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.
  Η ψιλή κυριότητα


  Ο κ. Διομήδης Ζιάγαλος ερωτά:

  «Σε περίπτωση που ο επικαρπωτής ακινήτου το οποίο ενοικιάζει και έχει εισόδημα από αυτό αδυνατεί να πληρώσει τον φόρο εισοδήματος που του έχει καταλογιστεί, έχει κάποιες φορολογικές συνέπειες ο έχων την ψιλή κυριότητα του εν λόγω ακινήτου;».

  Απάντηση:
  Ο ψιλός κύριος του ακινήτου δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη καταβολή από τον επικαρπωτή του φόρου εισοδήματός του.
  Αγορά πρώτης κατοικίας


  Ο κ. Δημήτρης Κριτσώνης ερωτά:

  «Προτίθεμαι να αγοράσω ένα διαμέρισμα 100 τ.μ., το οποίο αποτελεί για μένα πρώτη κατοικία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή μου από τον φόρο μεταβίβασης;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης όταν αγοράζεται πρώτη κατοικία είναι οι ακόλουθες:
  Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες, και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Ακόμη για την απαλλαγή απαιτείται το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο και εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου ή κοινότητας, και μεταξύ αγοραστή και πωλητή να μην υπάρχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.
  Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν στο όνομα του αγοραστή.
  Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της οικογένειάς του, αν το συνολικό εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) κατοικιών που υφίστανται ή υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδομικών διατάξεων να ανεγερθούν είναι: 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα. Κατ’ εξαίρεση, οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ. (άρθρο 16 παρ. 14 Ν. 3522/2006).
  Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μία πενταετία.
  Τι ισχύει για τεκμήρια και «πόθεν έσχες»
  Ο κ. Γρηγόριος Ντόκος ερωτά:

  «Για αγορά εντός του 2012 διαμερίσματος 55 τ.μ., αντικειμενικής και βάσει συμβολαίου αξίας 65.000 ευρώ, που δεν είναι πρώτη κατοικία, τι ισχύει σε ό,τι αφορά «πόθεν έσχες» και τεκμήρια;».

  Απάντηση:
  1. Η αγορά ακινήτου η οποία θα πραγματοποιηθεί ως 31.12.2013 δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 2. Η κατοικία που αγοράσατε, αν ιδιοχρησιμοποιείται, θα υπαχθεί στις λεγόμενες αντικειμενικές δαπάνες με τις οποίες προσδιορίζεται το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου.

  Καταβολή του ΦΑΠ σε τρεις δόσεις

  Ο κ. Αγγελος Χατζηδρακόγλου ερωτά:


  «Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι δόσεις του ΦΑΠ 2010 είναι μηνιαίες ή διμηνιαίες».

  Απάντηση:
  Με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 3986/2011 ορίστηκε ότι ειδικά για τα έτη 2010 και 2011 ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής του, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ως την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες, την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου και του τρίτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία