Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. Ευρώ, με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ ευρώ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε: «Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στο στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη Διοίκηση του ΟΤΕ. Με πάθος, πίστη και αφοσίωση όλοι μαζί οδηγήσαμε την εταιρεία μέσα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον σε μια ακόμη επιτυχία. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές».
Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013.
Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers).