Παραμένει έως και τα τέλη του Μαρτίου ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης στη θέση του διαπραγματευτή της κυβέρνησης για τις συμβάσεις παραχώρησης των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, σύμφωνα με απόφαση του πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαμαρά, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οπως αναφέρεται, παρατείνεται η ανάθεση «καθηκόντων συμβούλου του Πρωθυπουργού επί θεμάτων που άπτονται του συντονισμού της διαπραγμάτευσης σχετικά με τα έργα των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων για το χρονικό διάστημα από 01.01.13 έως 31.03.2013».
Για τις υπηρεσίες του ο κ. Βιδάλης δεν θα λάβει αμοιβή, «δεδομένου ότι ο ίδιος επιθυμεί να προσφέρει δωρεάν τις παραπάνω υπηρεσίες» σημειώνεται στην απόφαση του Πρωθυπουργού. Δικαιούχοι των συμβουλών του κ. Βιδάλη. «εκτός του Πρωθυπουργού, είναι οι υπαγόμενες στον Πρωθυπουργό υπηρεσίες» αναφέρεται.
Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται επίκληση της ανάγκης «εξασφάλισης συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης σχετικά με τα έργα των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων σε συνάρτηση και με την αντίστοιχη θεσμική λειτουργία του Πρωθυπουργού».
Επίσης, γίνεται λόγος για «το γεγονός ότι είναι κρίσιμης σημασίας οι εν λόγω συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα παραπάνω θέματα να παρέχονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία, συνδυάζουν την εκτενή εμπειρία και γνώση του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αναγκών της ελληνικής οικονομίας».