Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη μειώθηκε το Νοέμβριο του 2012 κατά 0,3% έναντι του Οκτωβρίου και κατά 3,7% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Πρόκειται για την μεγαλύτερη μείωση από τα τέλη του 2009.

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 1,5% σε μηνιαία βάση και κατά 3,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, σημείωσαν η Ιταλία (7,6%), η Ισπανία (7,2%) και η Ιρλανδία (6,6%), ενώ τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν η Λιθουανία (8,9%), η Εσθονία (6,5%) και η Μάλτα (6,1%).

Η παραγωγή διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ευρωζώνη μειώθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 3%.