Εκρηξη της φτώχειας μετά την υπαγωγή της Ελλάδας στο μνημόνιο (το 2010) δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Στην έκθεση με τίτλο «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα» επισημαίνεται ότι το ποσοστό των πολιτών που αντιμετώπιζε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε από 16,3% το 2010 στο 22,9% του πληθυσμού το 2011.
Ο δείκτης της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνει τον αριθμό των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το εκρηκτικό μείγμα φτώχιας και ανεργίας που άρχισε ήδη να διαμορφώνεται από το 2010 και μετά στη χώρα μας.
Εφιαλτικές είναι οι συγκρίσεις των ετών πριν και μετά την ελληνική κρίση και στον τομέα της ανεργίας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε από το 7,6% το 2008, πριν το ξέσπασμα της κρίσης, στο 9,5% το 2009 και στη συνέχεια εκτινάχθηκε στο 12,5% το 2010 και στο 17,7% το 2011. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας το Σεπτέμβριο του 2012 ανήλθε σε 26%.
Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο για την εκτιμώμενη πορεία της φτώχειας από το 2011 και μετά είναι ότι η μεθοδολογία της ΕΛΣΤΑΤ έχει προσμετρήσει και τις λεγόμενες «κοινωνικές μεταβιβάσεις», όπως τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα και βοηθήματα ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας και ανικανότητας, το ΕΚΑΣ, τις ενισχύσεις σε νοικοκυριά μόνιμων κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το πλέγμα δηλαδή των κοινωνικών επιδομάτων που πλήττει το Μνημόνιο 3 από την 1.1.2013. Χωρίς αυτό το δίχτυ ασφαλείας τη χρονιά που διανύουμε τα ποσοστά της φτώχειας ενδέχεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν οι υλικές στερήσεις. Το ποσοστό ανήλθε από το 24.1% το 2010 στο 28.4% το 2011 και ο συγκεκριμένος δείκτης καταγράφει μεταξύ άλλων όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή ενοικίων, δόσεων δανείου, πάγιων λογαριασμών (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αερίου κλπ.) καθώς και στις δόσεις δανείου κατοικίας ή πιστωτικών καρτών, ενώ στερούνται κατά περίπτωση πρόσβαση σε σειρά άλλων αγαθών και υπηρεσιών.
Γυναίκες οι πιο ευάλωτες
Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι το άλμα της φτώχειας είναι εντονότερο στις γυναίκες, καθώς ο σχετικός δείκτης ανήλθε από 16,8% το 2010 σε 23,5% του συνολικού πληθυσμού γυναικών το 2011.
Αντιστοίχως, στις οικογένειες με έναν ενήλικα και εξαρτώμενα παιδιά το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε από το 33.4% το 2010 στο 43,2% του συνόλου το 2010.