Εκατοντάδες είναι οι πολίτες – κυρίως ενοικιαστές – που έχουν λάβει ειδοποιητήριο για το «χαράτσι» των ακινήτων της ΔΕΗ χωρίς οι ίδιοι να είναι υπόχρεοι και αναζητούν τρόπο να απαλλαγούν απ’ αυτό.
Όπως αναφέρεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ερωτήματα σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ενώ μετά την αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., πολλοί φορολογούμενοι προσέρχονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για διαγραφή αυτού.
Στις περιπτώσεις λοιπόν που έχει βεβαιωθεί ποσό που αφορά έκτακτο ειδικό τέλος έτους 2011 σε πρόσωπο μη υπόχρεο, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Το πρόσωπο, σε βάρος του οποίου έχει βεβαιωθεί το ΕΕΤΗΔΕ, προσέρχεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. (και όχι στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) προσκομίζοντας οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, προκειμένου να υποδείξει τον υπόχρεο σε ΕΕΤΗΔΕ κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε το ΕΕΤΗΔΕ να βεβαιωθεί στον υπόχρεο.
Αν δεν γνωρίζει τον υπόχρεο, οφείλει να αποδείξει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με κάθε δυνατό τρόπο (π.χ. βεβαίωση της ΔΕΗ) ότι δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του συγκεκριμένου ακινήτου και ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τον αναφερόμενο στην ατομική ειδοποίηση αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Δ.Ο.Υ., μετά την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, διαγράφει το τέλος από το συγκεκριμένο πολίτη και παράλληλα ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από αυτήν.