«Τσουνάμι» κλεισιμάτων και χρεοκοπιών αναμένεται να βιώσει η Βουλγαρία μέχρι το τέλος του χρόνου. Οπως ανέφερε η Ελεονόρα Νεγκούλοβα, πρόεδρος της Βουλγαρικής Ενωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσα στο 2012 πρόκειται να χρεοκοπήσουν 40.000 καταγεγραμμένες στα μητρώα της Ενωσης επιχειρήσεις, αριθμός που ισούται με το 10% του συνόλου.

Η κυρία Νεγκούλοβα ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις κατασκευές και την ένδυση και οφείλεται σε ενδοεταιρικές οφειλές, ενώ μίλησε για την ανάγκη νέων προσεγγίσεων προκειμένου να απορροφηθούν οι κραδασμοί της κρίσης.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 το Επιμελητήριο Κατασκευαστών της Βουλγαρίας κατέγραψε κλείσιμο 27.000 μικρών επιχειρήσεων που αντιστοιχούσαν σε 50.000 θέσεις εργασίας.