Σε πεζόδρομους μετατρέπονται οι οδοί που περικλείουν την πλατεία Θεάτρου, έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων και στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης της πλατείας που υλοποιεί η «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ).

Πρόκειται για τις οδούς Θεάτρου και Διπλάρη και τις δύο οδούς εκατέρωθεν της Διπλαρείου Σχολής.

Τα μέλη του Συμβουλίου ενέκριναν την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών στην πλατεία Θεάτρου, τροποποίηση που αφορά στο χαρακτηρισμό τεσσάρων οδών ως πεζοδρόμων.

Για την ανάπλαση θα υλοποιηθεί η βραβευμένη με το πρώτο βραβείο πρόταση που κατατέθηκε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της ΕΑΧΑ.

Η ανάπλαση θα γίνει με επίκεντρο τη Διπλάρειο Σχολή και φιλοδοξεί να μετατρέψει την κεντρική πλατεία σε «κρυμμένο κήπο». Αναμένεται δε να συντελέσει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πλατείας και την ανάδειξη των κτιρίων της περιοχής.