Τα στοιχεία με τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, των υποδιοικητών και των τριών μελών του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, απέστειλε στην Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συγκεκριμένα:

Ο διοικητής κ. Γ. Προβόπουλος λαμβάνει 7.615 ευρώ μηνιαίως

Η υποδιοικητής κ. Ελένη Δενδρινού – Λουρή λαμβάνει 8.148 ευρώ (είναι μεγαλύτερη η αμοιβή της επειδή δεν καταβάλλει εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων της ΤτΕ λόγω ασφάλισης σε άλλον φορέα)

Ο υποδιοικητής κ. Ι. Παπαδάκης λαμβάνει 7.373 ευρώ

Όσον αφορά τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής:

Ο κ. Χ. Σταματόπουλος λαμβάνει 4.596 ευρώ

Ο κ. Γ. Οικονόμου 5.944 ευρώ και

Ο κ. Ηλ. Πλασκοβίτης 6.765 ευρώ

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας δεν λαμβάνουν αμοιβή για την συμμετοχή τους στο Γενικό Συμβούλιο, αλλά μηνιαία αποζημίωση η οποία από το 2002 είναι 250 ευρώ μετά την αφαίρεση του φόρου.