Με τροπολογία που κατατέθηκε χθές στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα απαγορεύθηκε ο διορισμός συζύγου ή συγγενούς α’ ή β’ βαθμού υπουργών και υφυπουργών στο Δημόσιο.

Οπως ανακοινώθηκε, με τις διατάξεις της ρύθμισης υλοποιείται η απόφαση του πρωθυπουργού για θέσπιση περιορισμών αναφορικά με τον τρόπο στελέχωσης των οργανικών μονάδων των κρατικών λειτουργών (μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών) και θεσμοθετείται η απαγόρευση πρόσληψης συζύγων και συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού για το σύνολο των κρατικών λειτουργών (μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών) που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύνανται να προσλαμβάνουν μετακλητούς υπαλλήλους, ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες στα πολιτικά τους γραφεία.
Ελεγχος στα μπόνους
των στελεχών των τραπεζών

Με άλλη τροπολογία ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο εποπτείας των εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα σχετικά με την πολιτική αποδοχών που εφαρμόζουν στα διευθυντικά τους στελέχη.
Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε έπειτα από απαίτηση του Προέδρου των ΗΠΑ ΜπαράκΟμπάμα στη σύνοδο κορυφής με τους G20 στις 2 Απριλίου 2009, όπου συμφωνήθηκε η εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σχετικά με τις αποδοχές και τις αμοιβές και τη στήριξη βιώσιμων μισθολογικών καταστάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε το πρώτο βήμα με συστάσεις σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με μάλλον περιορισμένο αντίκτυπο και στη συνέχεια με την Οδηγία 2010/76, η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική. Η ενσωμάτωση της οδηγίας έγινε με τους νόμους 4002/2011 και 4021/2011 και ολοκληρώνεται με τις εν λόγω διατάξεις.

Τίθενται οι δικλείδες ασφαλείας για να υπάρχει έλεγχος στις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές παροχές, τόσο σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών και εταιρειών επενδυτικών υπηρεσιών όσο και από πλευράς των εποπτικών Αρχών, δηλαδή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πλέον και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής.
Με τον τρόπο αυτό τα περίφημα μπόνους πόκεινται πια σε κανόνες χορήγησης οι οποίοι εξαρτώνται από τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία των ανωτέρω ιδρυμάτων. Αποθαρρύνονται έτσι ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, που αποβαίνουν τελικά σε βάρος των επενδυτών και καταθετών.
Κατάργηση γραμματείας ΔΕΚΟ

Με άλλη διάταξη καταργείται η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται σε ήδη υφιστάμενες δομές, έτσι ώστε να υλοποιηθεί και η απόφαση περί μείωσης των οργανικών μονάδων του Δημοσίου.