Την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβασης τριετούς διάρκειας με το Σύλλογο των Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ), ανακοίνωσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας προβλέπει την μείωση αποδοχών για μισθολογικά κλιμάκια άνω των 1.800 ευρώ, κλιμακωτά, οι οποίες σε μέσο όρο φθάνουν το 7% περίπου.

«Με τη νέα σύμβαση επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η μείωση του λειτουργικού κόστους […] παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των χαμηλότερων μισθολογικών κλιμακίων και τη δίκαιη κατανομή της προσαρμογής στα υπόλοιπα», αναφέρει η ΕΤΕ.

Ειδικότερα, στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΤΕ αναφέρεται ότι: «οι εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στη χώρα καθώς και η ανάγκη για βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος της Τράπεζας καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή της Τράπεζας στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, με στόχο την ενίσχυσή της προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επικρατούσες σήμερα αντίξοες συνθήκες».

«Με τη νέα σύμβαση επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η μείωση του λειτουργικού κόστους η οποία θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των χαμηλότερων μισθολογικών κλιμακίων και τη δίκαιη κατανομή της προσαρμογής στα υπόλοιπα», προστίθεται.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της σύμβασης καθώς και τον πίνακα με τις μειώσεις των μισθών