Να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα αγοράς κρατικού χρέους καλεί την ΕΚΤ το ΔΝΤ τονίζοντας πως μόνο έτσι θα αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στις αγορές ομολόγων της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Σε έκθεση του ΔΝΤ για την Ευρωζώνη αναφέρεται πως η αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων επηρεάζει ακόμη και σήμερα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθιστώντας την επιφυλακτική στο να ενεργοποιήσει ξανά το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων (Securities Markets Programme – SMP), ώστε να μην έλθει ξανά αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο απωλειών από τις αγορές κρατικού χρέους, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδράσουν αρνητικά στην λειτουργία της.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal στην ίδια έκθεση το Ταμείο προειδοποιεί την ΕΚΤ ότι οι προσπάθειες να μειώσει το κόστος δανεισμού για Ισπανία και Ιταλία ίσως αποδειχθούν ανεπαρκείς αν δεν αποδεχθεί απώλειες από τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει. Αποδεχόμενη απώλειες, η ΕΚΤ θα απορροφήσει μέρος του ελληνικού χρέους, βοηθώντας την επιστροφή του προγράμματος σε σωστό δρόμο, ενώ η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους θα βοηθήσει στο να μειωθούν τα επιτόκια δανεισμού σε Ισπανία και Ιταλία.