Στη σύνοδο των προέδρων των ΤΕΙ παραβρέθηκε και ο υπουργός Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η χάραξη ενός στρατηγικού εθνικού σχεδιασμού για την εκπαίδευση μέσα από έναν ευρύ διάλογο όλων των φορέων, που θα επιφέρει άμεσες και δραστικά υλοποιήσιμες λύσεις.

Έδωσε έμφαση στο θέμα της φοιτητικής μέριμνας σημειώνοντας πως το υπουργείο θα προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις ούτως ώστε μέσα από τους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων να λυθούν όλα τα προβλήματα.

«Υψιστη υποχρέωση όλων» είπε ο κ. Αρβανιτόπουλος, «είναι να συμβάλουμε ώστε τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να λειτουργήσουν κανονικά και απρόσκοπτα».
Και τόνισε ότι η ανάκαμψη της χώρας περνά μέσα από την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Οι πρόεδροι των ΤΕΙ στα ψηφίσματά τους μιλούν για τα οικονομικά προβλήματα, για τις ελλείψεις προσωπικού, αλλά και τους μεγάλους αριθμούς σπουδαστών, κάνοντας λόγο για επαναφορά της βάσης του δέκα.
Συγκεκριμένα, οι πρόεδροι σημείωσαν ότι:
«Τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια, αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες τους, ιδιαίτερα λόγω της κατάργησης πλήθους διατάξεων του νομοθετικού τους πλαισίου από τον Ν. 4009/ 2001, της αδυναμίας άμεσης έναρξης εφαρμογής του, αλλά και κάποιων διατάξεών του που εμφανίζονται ανεφάρμοστες ή ιδιαίτερα δυσλειτουργικές.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 δεν υπάρχουν Διοικήσεις στα Ιδρύματα και στα Τμήματα και έτσι, μεταξύ άλλων, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης πτυχίων.
Οι Διοικήσεις των Ιδρυμάτων μας απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΤΕΙ, για να αρθούν δηλαδή τα θεσμικά και οικονομικά αδιέξοδα που έχουν σωρευτεί τα τελευταία 2 έτη:
1. Διασφάλιση της άμεσης Δημόσιας Χρηματοδότησης των Τ. Ε. Ι. για τα έτη 2012 και 2013.
2. Άμεση θεσμική και οικονομική διασφάλιση της Φοιτητικής Μέριμνας.
3. Κατά την κυοφορούμενη επανεξέταση των δυσλειτουργικών διατάξεων του Ν. 4009/2011, η Σύνοδος κρίνει απαραίτητη τη θεσμική συμμετοχή εκπροσώπων της».

Οι Πρόεδροι προτείνουν μάλιστα και σειρά βελτιώσεων όπως :
• Η επαναφορά των Ακαδημαϊκών και Διοικητικών αρμοδιοτήτων της Συνέλευσης του ΤΕΙ, με το Συμβούλιο του Ιδρύματος να διατηρεί ρόλο χάραξης πολιτικής, εποπτικό και ελεγκτικό.
• Άμεση εκλογή των Διευθυντών της Σχολής από την Κοινότητα της Σχολής και επανεξέταση των αρμοδιοτήτων τους.
• Αντιπροσωπευτική συμμετοχή των άλλων Μελών της Κοινότητας του ΤΕΙ και της Σχολής (πέρα από το ΕΠ) στην εκλογή του Προέδρου και Διευθυντή Σχολής αντίστοιχα.
Με άλλο ψήφισμά τους οι Πρόεδροι κάνουν λόγο για «οικονομικό αδιέξοδο», αναφερόμενοι λεπτομερώς στις δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την περικοπή των πιστώσεων.
Με το τρίτο ψήφισμά τους οι Πρόεδροι αναφέρονται στα προβλήματα σχετικά με τα θέματα φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση) και με το τέταρτο τονίζουν τα προβλήματα σχετικά με τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.
Επίσης θίγουν τα θέματα των Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως επίσης ζητούν να επιστρέψει η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας στο υπουργείο Παιδείας.
Τέλος, με άλλο ψήφισμα αναφέρονται στον αριθμό των εισακτέων στα ΤΕΙ τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Οι τραγικά μεγάλοι αριθμοί διδασκόμενων και εξεταζόμενων φοιτητών ανά μάθημα, 300-500 ακόμα και 1000, καθιστούν ανέφικτους τους στόχους για υψηλή ποιότητα και μαθησιακά αποτελέσματα σε κάθε σπόνδυλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Άλλωστε ο μεγάλος αριθμός εισακτέων οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα επιδόσεων και ικανοτήτων. Είναι απαραίτητο ο αριθμός των εισακτέων ανά Τμήμα να μειωθεί στους 120 ή λιγότερους. Αυτό θα πρέπει να συνδυασθεί με την επαναφορά της βάσης του 10 στη συνολική επίδοση εισαγωγής. Επιπλέον τα Τμήματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εξετάζοντας το φάκελο των υποψηφίων, να εισάγουν φοιτητές με επίδοση μικρότερη του 10, αλλά σε κάθε περίπτωση υψηλότερη του 8».