• Αναζήτηση
 • Αναστέλλεται η δίωξη κατά δήμων για χρέη προς τα Ταμεία

  Η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρεμβαίνει στη ρύθμιση των χρεών των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία, λόγω της κακοδιοίκησης και των σκανδάλων του παρελθόντος, έχουν μετατραπεί πλέον σε θηλιά που τους απειλούν με χρεωκοπία.

  Η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρεμβαίνει στη ρύθμιση των χρεών των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία, λόγω της κακοδιοίκησης και των σκανδάλων του παρελθόντος, έχουν μετατραπεί πλέον σε θηλιά που τους απειλούν με χρεωκοπία.

  Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εξεδόθη έξι ημέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαίου 2012 και δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιέχει μία αμφιλεγόμενη διάταξη, που απαλάσσει τους δήμους από τις νόμιμες προσαυξήσεις που συνεπάγεται η ρύθμιση των χρεών τους.

  Συγκεκριμένα, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου αναφέρεται ότι:

  «Έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, οι κύριες οφειλές δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 έσοδά τους ή απληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 ή από άλλους πόρους απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους».
  Παράλληλα ορίζεται ρητά ότι «έως την ανωτέρω ημερομηνία αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που συμψηφίζονται ή αποπληρώνονται, πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες».
  Η ρύθμιση αυτή προσλαμβάνει το χαρακτήρα σκανδάλου αν ληφθεί υπόψη ότι δεν χαρίζονται μόνον οι νόμιμες προσαυξήσεις, αλλά «έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει, και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε αναβάλλεται ή, αν άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται».
  Κοινωνία