Τον επίσημο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους ψήφισε την Πέμπτη η βουλή της Noρβηγίας, με 161 ψήφους υπέρ και μόλις τρεις κατά. Μετά τις απαραίτητες αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας, ο διαχωρισμός θα ισχύσει από τις 15 Ιουνίου.

«Η Ευαγγελική Λουθηρανική θρησκεία δεν θα είναι πλέον η επίσημη θρησκεία του κράτους», αναφέρει η ανακοίνωση του νορβηγικού κοινοβουλίου. Βάσει του χωρισμού, η εκκλησία θα λαμβάνει την ίδια κρατική επιχορήγηση με άλλες θρησκευτικές οργανώσεις.

Στην ανακοίνωση τονίζεται, πάντως, ότι «η Νορβηγική Εκκλησία θα συνεχίσει να έχει μια ιδιαίτερη βάση στο Σύνταγμα» και ότι το κράτος θα οικοδομείται επί «της χριστιανικής και ανθρωπιστικής κληρονομιάς μας».
Στην Νορβηγική Εκκλησία, η οποία υποστήριξε την αλλαγή, ανήκουν σχεδόν τέσσερα από τα 4,7 εκατ. των κατοίκων της χώρας.

Στην πράξη, ο χωρισμός θα δώσει στην Εκκλησία το δικαίωμα να χειροτονεί η ίδια τους επισκόπους της, χωρίς να χρειάζεται την τελική έγκριση από την κυβέρνηση για τέτοια ζητήματα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Παράλληλα, καταργείται η διάταξη που ανέφερε ότι τουλάχιστον το 50% όλων των υπουργών της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη και ο υπουργός Εκκλησιαστικών Υποθέσεων θα μπορεί πλέον να μην ανήκει στην Νορβηγική Εκκλησία.

Αλλά ακόμη και μετά τον χωρισμό, η βασιλική οικογένεια θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στην Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία της Νορβηγίας.

Στα σκανδιναβικά κράτη, οι εθνικές εκκλησίες προέκυψαν από την απόσπασή τους από τον καθολικισμό χωρίς έντονες συγκρούσεις, εξαιτίας της μικρής επιρροής του Πάπα στις χώρες αυτές.

Μετά τις πρόσφατες συνταγματικές και νομοθετικές μεταβολές στη Σουηδία, στη Φινλανδία και στη Νορβηγία, μόνη χώρα με επίσημη θρησκεία απομένει η Δανία, όπου η Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία αποτελεί από το 1849 επίσημη εκκλησία. Οι σχέσεις της με το κράτος ρυθμίζονται με ειδικό νόμο, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.