Μετά τις εκλογές θα γίνουν οι μειώσεις των συντάξεων – κύριων και επικουρικών – που αποφασίσθηκαν πρόσφατα, με το δεύτερο μνημόνιο.

Οι μειώσεις των συντάξεων, καθώς και η παρακράτηση των αναδρομικών ποσών από την 1η Ιανουαρίου 2012, θα γίνουν από τη σύνταξη του Ιουνίου, δηλαδή μετά τις 20 Μαΐου.

Τα αναδρομικά του διαστήματος Ιανουαρίου- Μαΐου θα παρακρατηθούν σε δόσεις.

Αρχικά η μείωση στις συντάξεις επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ το Μάιο, ωστόσο αναβλήθηκε για ένα μήνα. Πολλοί αποδίδουν την αναβολή στις εκλογές, ωστόσο το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει πως η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του συστήματος από την ΗΔΙΚΑ.

Σημειώνεται πως με βάση το νόμο 4051/ 2012 σε τρεις περιπτώσεις μειώνονται οι συντάξεις:

– Σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης η περικοπή είναι 12% και αφορά το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Εκτιμάται πως επηρεάζονται 380.000 άτομα. Σημειώνεται πως η νέα μείωση θα υπολογισθούν στο ποσό που απομένει, δηλαδή αφού παρακρατηθούν τα ποσά που αναλογούν στις προηγούμενες ειδικές εισφορές.

– Στο ΝΑΤ η μείωση θα είναι 7% και θα εφαρμοστεί σε όλες τις συντάξεις ανεξαρτήτως ποσού. Υπολογίζεται πως επηρεάζονται 71.538 άτομα.

– Στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης η μείωση είναι από 10% έως 20% για συντάξεις άνω των 200 ευρώ. Συγκεκριμένα η περικοπή είναι 10% για επικουρικές συντάξεις έως 250 ευρώ (το τελικό ποσό δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 200 ευρώ), 15% για συντάξεις από 250 έως 300 ευρώ (το τελικό ποσό δεν πέφτει κάτω από 225 ευρώ) και 20% για συντάξεις άνω των 300,01 ευρώ (το τελικό ποσό δεν πέφτει κάτω από τα 255 ευρώ).

Αρχικά προβλεπόταν πως τα αναδρομικά θα παρακρατηθούν σε οκτώ ισόποσες δόσεις. Όμως μετά την μετάθεση της έναρξης της παρακράτησης δεν αποκλείεται οι δόσεις να μειωθούν σε επτά, ώστε η παρακράτηση των αναδρομικών να ολοκληρωθεί εντός του έτους.