Σταματούν τη συνεργασία τους με τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) οι εργαστηριακοί γιατροί στις 9 Απριλίου.
Την απόφαση αυτή πήραν οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ενωσης Εργαστηριακών Γιατρών, αφού διαπίστωσαν ότι έχουν «εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διαβούλευσης στο επίμαχο ζήτημα της καταβολής των οφειλομένων από τους ασφαλιστικούς φορείς».
Οι εργαστηριακοί γιατροί ζητούν:

– Αμεση καταβολή των οφειλών όλων των ασφαλιστικών ταμείων (ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, Οίκος Ναύτου, ΙΚΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ- ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ) για Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011 και των ενταλματοποιημένων και μη καταβληθέντων από το 2011 ως σήμερα πιστώσεων.

– Ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις από τον ΕΟΠΥΥ με οποιοδήποτε κατάλληλο λογισμικό ή και με χειρόγραφες καταστάσεις.

– Εκδοση απόφασης του υπουργείου Οικονομικών για τη μη φορολόγηση των εργαστηριακών γιατρών για μη εισπραχθέντα χρήματα μέσα στο οικονομικό έτος 2010 – 2011.

– Καταβολή όλων των οφειλομένων από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία ως και 31-10-2011 χωρίς «κούρεμα».