Το έργο της μεταστέγασης έργων τέχνης και διοικητικών υπηρεσιών της Εθνικής Πινακοθήκης, κατά τρόπο ασφαλή, προκειμένου στη συνέχεια να αρχίσουν οι εργασίες επέκτασης του κτιρίου επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, πρόκειται να αρχίσει το ερχόμενο φθινόπωρο.

Το θέμα της μεταστέγασης συζητήθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και απέσπασε την ομόφωνη έγκριση των μελών του.

Η μετεγκατάσταση, που θα είναι προσωρινή- έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στην Πινακοθήκη, περιλαμβάνει τρία σκέλη.

Στο ένα από τα δύο διατηρητέα κτίρια της Εθνικής Γλυπτοθήκης στην περιοχή Γουδή θα γίνουν εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων, προκειμένου να στεγαστούν προσωρινά η βιβλιοθήκη και τα εργαστήρια συντήρησης της Πινακοθήκης.

Στον περιβάλλοντα χώρο της Γλυπτοθήκης (στα δυτικά του βόρειου κτιρίου της) θα δημιουργηθούν δύο προσωρινές κατασκευές, επάνω σε πλάκες θεμελίωσης οπλισμένου σκυροδέματος.

Στη μία κατασκευή, που θα είναι ισόγεια, θα φιλοξενηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Πινακοθήκης. Στο δεύτερο, διώροφο κτίσμα, θα εγκατασταθούν υπηρεσίες διοίκησης και μέρος των εργαστηρίων. Οι δύο λυόμενοι οικίσκοι θα χρωματιστούν, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συμβατοί αισθητικά με τον περιβάλλοντα χώρο.

Η μεγάλη πρόκληση θα είναι ωστόσο η αποθήκευση και η φύλαξη των πολύτιμων έργων τέχνης της Πινακοθήκης. Για τον σκοπό αυτό η Εθνική Τράπεζα παραχώρησε δωρεάν στην Πινακοθήκη ειδική αποθήκη υψηλής ασφάλειας στη Μαγούλα Αττικής.

Αρχικά, οι συνεργάτες της Εθνικής Πινακοθήκης έκαναν επί μήνες μετρήσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι κλιματολογικές συνθήκες εντός της αποθήκης είναι οι κατάλληλες για να στεγάσουν τα έργα τέχνης. Στη συνέχεια, το μεγάλο στοίχημα ήταν η διασφάλιση της προστασίας του πολύτιμου αυτού υλικού από κλοπή και φυσικές καταστροφές.

Η αποθήκη είναι μια κιβωτός οπλισμένου σκυροδέματος χωρισμένη σε τέσσερις διακριτούς θαλάμους με ξεχωριστά συστήματα ασφαλείας ο καθένας, προκειμένου τα έργα τέχνης να είναι πλήρως προστατευμένα. Για την προστασία κατά κλοπής κάθε χώρος της αποθήκης θα είναι εξοπλισμένος με συστήματα ενεργητικών και παθητικών ακτίνων υπερύθρων και μικροκυματικούς ανιχνευτές, ενώ θα υπάρχει και οπτική επιτήρηση.

Επίσης, θα τοποθετηθούν πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους, συστήματα πυρόσβεσης με αέριο (στους χώρους όπου θα αποθηκευτούν ευαίσθητα στο νερό έργα τέχνης) και με νερό (στην αποθήκη των -περισσότερο ανθεκτικών- γλυπτών), καθώς και σεισμικοί ανιχνευτές.

Ολα τα σήματα ασφάλειας και πυρασφάλειας θα στέλνονται στο τοπικό κέντρο ελέγχου που θα τοποθετηθεί μπροστά από τις αποθήκες, αλλά και σε κεντρικό σημείο ελέγχου συνδεδεμένο με την Αστυνομία.

Το έργο της μετεγκατάστασης έργων τέχνης και υπηρεσιών έχει υποβληθεί προς ένταξη στο ΕΣΠΑ.