Τροπολογία για τον έλεγχο των αναπήρων – «μαϊμού» κατέθεσε ο υπουργός Υγείας κ. Α. Λοβέρδος, το βράδυ της Πέμπτης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ.
Η τροπολογία προβλέπει ότι το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) θα «συνάπτει συμβάσεις συμβάσεις έργου με τρίτους, δικηγόρους, ορκωτούς ελεγκτές, δικηγορικές και ελεγκτικές εταιρίες, στους οποίους θα αναθέτει τον επανέλεγχο και περαιτέρω έλεγχο περιπτώσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η παράνομη διάθεση κονδυλίων υγείας και πρόνοιας, να προσδιοριστούν οι υπόχρεοι προς επιστροφή των παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, να πραγματοποιηθεί καταλογισμός σε βάρος των υπόχρεων και η με κάθε μέσο δικαστική διεκδίκηση της έντοκης επιστροφής των βεβαιωθέντων ποσών και αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών».