Τετράωρη στάση εργασίας από τις 11:30 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας, για τα προβλήματα στον χώρο της υγείας.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην πλατεία Μαβίλη. Βασικό αίτημα το δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σύστημα υγείας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι «κυρίαρχα στοιχεία της πολιτικής που ακολουθείται είναι η διαρκής υποβάθμιση και απαξίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, μέσω είτε της υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας και πρόνοιας, είτε της υποστελέχωσης των νοσοκομείων και των μονάδων του ΕΟΠΥΥ, είτε της κατάργησης και συγχώνευσης νοσοκομείων, αλλά κυρίως μέσω της μείωσης των παροχών υγείας προς τους ασφαλισμένους και της μετακύλισης του κόστους στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών, όπως άλλωστε προκύπτει σαφώς από τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υγείας».

Τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, προνοιακές δομές και ΕΚΑΒ θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταγγέλλοντας συνεχείς περικοπές και περιορισμούς σε παροχές και φάρμακα, καθώς και οι δάσκαλοι με τετράωρη στάση από τις 11:30 έως τη λήξη του ωραρίου τους.