Οι τελευταίες άκαρπες προσπάθειες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου σε αναδασωτέα περιοχή του Oρους Πεντέλης έφεραν στο προσκήνιο σημαντικές παραμέτρους σχετικά με την πολιτική ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Oπως επισημαίνουν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού η περίπτωση της Πεντέλης, αποτελεί μία μόνο από τις άστοχες χωροθετήσεις ΑΠΕ στον ελλαδικό χώρο, καθώς σήμερα «εκκρεμούν δεκάδες αιτήσεις έργων ΑΠΕ με περιβαλλοντικά επιπόλαιο σχεδιασμό εντός σημαντικών περιοχών για τη βιοποικιλότητα».

Μία ματιά στο χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στις υπό εξέταση αιτήσεις για έργα ΑΠΕ αναδεικνύει το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη θεμάτων πολιτικής περιβάλλοντος της Ορνιθολογικής κυρία Μαλαμώ Κορμπέτη από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που καταδεικνύουν την αποτυχία της διοίκησης να σχεδιάσει εγκατάσταση ΑΠΕ σε σωστή κλίμακα και σε περιοχές οι οποίες δεν είναι σημαντικές για τη βιοποικιλότητα είναι η περίπτωση της Σκύρου.

«Ο υπό αδειοδότηση σταθμός 111 ανεμογεννητριών χωροθετείται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στην νότια Σκύρο σε έκταση της Εκκλησίας όπου φιλοξενείται η μεγαλύτερη στην Ελλάδα αποικία του παγκοσμίως απειλούμενου μαυροπετρίτη, καθώς και πολλά σημαντικά ενδημικά είδη χλωρίδας», επισημαίνει η κυρία Κορμπέτη.

Ενα δεύτερο παράδειγμα, σύμφωνα με την ίδια, είναι ο υπό αδειοδότηση σταθμός 313 ανεμογεννητριών στα νησιά Χίο – Λήμνο – Λέσβο χωροθετημένος κατά 70% εντός ΖΕΠ όπου αναπαράγεται ολόκληρος ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του παγκοσμίως απειλούμενου σμυρνοτσίχλονου.

«Αντίστοιχα προβληματικοί είναι και σταθμοί στη ΖΕΠ «Όρη Ανατολικής Λακωνίας». Αυτοί χωροθετούνται μέσα σε έναν από τους σημαντικότερους μεσογειακούς μεταναστευτικούς διαδρόμους από όπου διέρχονται χιλιάδες πουλιά κάθε χρόνο», αναφέρει η κυρία Κορμπέτη.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι η ορθή απόφαση μη αδειοδότησης του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό Όρος θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή ώστε η Πολιτεία να μην «καταπίνει την κάμηλο» της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε φυσικές και προστατευόμενες περιοχές της χώρας.