Συνήγορος του Πελάτη στην Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει η κυρία Βιτωράτου Κωνσταντίνα, που έχει μακροχρόνια εμπειρία σε επιτελικές θέσεις.

Η κυρία Βιτωράτου αντικαθιστά τον κ. Δημήτρη Παυλάκη, ο οποίος μετακινήθηκε στη θέση του Τραπεζικού Μεσολαβητή.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο θεσμός του Συνηγόρου του Πελάτη καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Τραπέζης από τον Ιανουάριο του 2010 και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα αποσκοπεί στην φιλική διευθέτηση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της Τράπεζας και των Πελατών της.

Η κυρία Βιτωράτου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία που απαιτείται κατά την άσκηση των καθηκόντων της, θα αναφέρεται στο ειδικά εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης κ. Ιωάννη Γιαννίδη.