Σημαντική ανάσα για το Χρηματιστήριο και τους εμπλεκόμενους στην αγορά (επενδυτές, χρηματιστηριακές εταιρείες κ.α.) αποτελεί η μετάθεση της ισχύς του φόρου υπεραξίας των μετοχών, των κερδών δηλαδή από την πώληση μετοχών για την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Τη μετάθεση της ισχύς του φόρου προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την άρση των αντικινήτρων στις επενδύσεις.
Οπως αναφέρεται, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Δηλαδή τυχόν κεφαλαιακές ζημιές θα συμψηφίζονται με κέρδη από την πώληση των μετοχών.
Η μετάθεση του φόρου υπεραξιας των μετοχών οδήγησε και στην παράταση του υφιστάμενου καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών επί εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α ή σε ξένες οργανωμένες αγορές (φόρος 0,2% στην πώληση μετοχών) που θα καταργηθεί όταν τεθεί σε ισχύ ο φόρος υπεραξίας.
Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει ότι παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 0,2% στην αξία των μετοχών που πωλούνται και οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς και έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.