Σύμβαση για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου «STRUMA τμήμα LΟΤ-4, Σαντάνσκι – Κούλατα» υπέγραψε η θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ, Ακτωρ και το τμήμα Εθνικών Υποδομών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 28,7 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ και στο τεχνικό αντικείμενο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μια έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους καταστρώματος 25 μ. σε μήκος 15 χλμ. και η παραλλαγή της διαδρομής της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής σε μήκος 4 χλμ.

Ο συνολικός χρόνος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 23 μήνες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «Transport».