Έπειτα από πολλούς μήνες η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του δημοσίου απέδωσε καλύτερους όρους για το υπουργείο Οικονομικών.

Το επιτόκιο των τρίμηνων τίτλων του Δημοσίου υποχώρησε στο 4.25% από 4,61% τον προηγούμενο μήνα, δημιουργώντας την αίσθηση καλύτερης αγοράς και μικρότερου ρίσκου για το ελληνικό κράτος.

Δεν γνωρίζουμε αν θα διατηρηθεί αυτή η τάση, αλλά έχουμε μια πρώτη καλύτερη ένδειξη μετά τη ρύθμιση των χρεών και την επιτυχή έκβαση του PSI.

Ταυτόχρονα, εντυπωσιακή κατά 45% είναι η μείωση του ελλείμματος εξωτερικών συναλλαγών τον περασμένο Ιανουάριο, αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εξαγωγών κατά 25% και της συγκράτησης των εισαγωγών.

Ούτε αυτή η τάση γνωρίζουμε αν θα διατηρηθεί. Ωστόσο, η τάση ανόδου των εξαγωγών διατηρείται σταθερή τους τελευταίους μήνες επιβεβαιώνοντας τουλάχιστον το γεγονός ότι οι πραγματικοί παραγωγοί είναι προσανατολισμένοι στις διεθνείς αγορές και γίνονται ολοένα και πιο εξωστρεφείς.

Ακόμη, στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους η δημοσιονομική διαχείριση κατέγραψε πλεόνασμα 689 εκατ. ευρώ σε ταμειακή βάση. Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί πολλά χρόνια και αν δεν αποτελεί ακόμη τάση, είναι σίγουρα μια ένδειξη νοικοκυρέματος του ελληνικού κράτους.

Και επιπλέον, έπειτα από πολλά βάσανα και αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, οι ευρωπαϊκές αρχές σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκριναν τη χορήγηση πιστώσεων 1,4 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας.

Δεν σωθήκαμε βεβαίως, αλλά είναι τα πρώτα χρήματα που εγκρίνονται και πρόκειται να κατευθυνθούν προς χειμαζόμενες παραγωγικές δραστηριότητες. Και μάλλον ανοίγουν τον δρόμο και για την ελευθέρωση και άλλων κοινοτικών πόρων ικανών να «ξεκολλήσουν» τα μεγάλα δημόσια έργα, όπως αυτά των οδικών αξόνων και άλλα.

Με άλλα λόγια, κάτι αρχίζει και κινείται στην έρμη την οικονομία μας. Αν μάλιστα αρχίσουν και επιστρέφουν μαζικά στις Τράπεζες οι διαρρεύσασες στο εξωτερικό και οι αποκρυβείσες στα μπαούλα καταθέσεις, τότε τα πράγματα θα διευκολυνθούν πάρα πολύ.