Οι Έλληνες βιώνουν την πιο επαχθή και οδυνηρή φορολογική επίθεση που έγινε ποτέ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις είναι ότι πρόκειται για οριζόντιου χαρακτήρα φορολογήσεις, που δεν παρακολουθούν τα δεδομένα της αγοράς, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα επιβίωσης στον επιχειρηματικό κόσμο και στους πολίτες.

Όσους φόρους αδυνατούν να συλλέξουν οι αρχές, μεταφέρονται στους ώμους των απλών πολιτών. Έτσι , φορολογούνται όλο και περισσότερο αυτοί που δεν μπορούν να αντέξουν άλλο.

Ενα από τα χρόνια διαθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μας είναι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Έχουμε την πιο μικρή φοροδοτική βάση στην Ευρώπη. Το μεγάλο μέρος των φόρων έρχεται από τους μισθωτούς. Μόνο 15.000 Έλληνες δηλώνουν εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ.

Η φοροδιαφυγή αναιρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους, καθώς στρεβλώνει τον ανταγωνισμό σε βάρος της υγιούς επιχειρηματικότητας, δημιουργεί φαινόμενα άνισης μεταχείρισης των πολιτών και αμβλύνει τη φορολογική συνείδηση των ειλικρινών φορολογούμενων, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο τα υπάρχοντα προβλήματα.
Η πατρίδα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ένα φορολογικό σύστημα απλό, σταθερό, σύγχρονο, λειτουργικό. Απλό, σημαίνει ένας ενιαίος χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλους(flat tax) χωρίς εξαιρέσεις.

Σταθερό, σημαίνει διακομματική δέσμευση ότι το νέο σύστημα δεν θα αλλάξει σε βάθος χρόνου.

Σύγχρονο , σημαίνει να δώσουμε βασικό ρόλο στη νέα δομή λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ,Π.Σ.). Με τη δημιουργία βάσης δεδομένων, μέσα στην οποία θα καταχωρείται το ηλεκτρονικό προφίλ κάθε φορολογούμενου, ενώ ταυτόχρονα θα προσδιορίζονται, με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, οι Πραγματικές Δαπάνες Διαβίωσης (π.χ. ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ενοίκια, Ι.Χ., ιδιωτικά σχολεία κλπ) για τον καθένα.

{{{ moto }}}
Κατά την πρώτη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Καταγραφής της περιουσιακής κατάστασης κάθε φορολογούμενου, θα πρέπει να καταγραφούν τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά προϊόντα που κατέχει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στη βάση αυτή, καταθέσεις και επενδύσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωθέντα εισοδήματα θα επιβαρύνονται με φόρο 5%, με εξαίρεση εκείνες που προέρχονται από «ξέπλυμα χρήματος, εγκληματικές ενέργειες και όσες ανήκουν σε πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού είναι :

· Η μείωση του αριθμού των εφοριών στη χώρα , έχοντας στρατηγικό και ελεγκτικό χαρακτήρα.
· Η αναβάθμιση του TAXIS και λειτουργία παράλληλα με το ELENXIS.
· Η ολοκλήρωση, αξιοποίηση και ενεργοποίηση του ELENXIS, ώστε να μετατραπεί σε κύριο εργαλείο ελεγκτικής διαδικασίας.
· Η οn line σύνδεση των Ταμειακών Μηχανών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, με τη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε κάθε συναλλαγή (έκδοση απόδειξης) να καταγράφεται και να μην είναι δυνατό να αλλοιωθεί.
· Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων (e-invoicing), με καταγραφή, όχι μόνο της έκδοσης, αλλά και της πληρωμής του τιμολογίου. Αντίστοιχη on line σύνδεση με το Γ.Γ.Π.Σ. Μέτρο, που καταπολεμά οριστικά τα πλαστά τιμολόγια.
· Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Προγράμματος, που θα εντοπίζει αυτόματα και θα επισημαίνει τις περιπτώσεις εκείνες, όπου απαιτείται φορολογικός έλεγχος.
· Η υποχρεωτική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά. Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι το φορολογικό σύστημα βρίσκεται στον πυρήνα του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας. Και ότι ένα αποδοτικό φορολογικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση ανάπτυξης και ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Η καλύτερη επένδυση που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι η επένδυση για ένα ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα.