Με γνώμονα την ευθυγράμμιση των λειτουργιών της πρώην T Bank με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, έχει ξεκινήσει η ομογενοποίηση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών από τα δίκτυα των δύο τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το Φεβρουάριο προσφέρονται από τα καταστήματα της πρώην T Bank οι προθεσμιακές καταθέσεις και τα προϊόντα της σειράς Ανεβαίνω «EXTRA» του ΤΤ.
Επίσης, σχεδιάστηκαν τα καταθετικά προϊόντα πρώτης ζήτησης: «Τ Ταμιευτηρίου Απλός σε Ευρώ», «Τ Ταμιευτηρίου Απλός σε Ξένο Νόμισμα», «Τ Τρεχούμενος Απλός», «Τ Μισθοδοσία Plus», «Τ Όψεως Απλός σε Ευρώ», «Τ Όψεως Απλός σε Ξένο Νόμισμα» κατά απόλυτη αντιστοιχία με τα υφιστάμενα στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και προσφέρονται ήδη από την 7 Μαρτίου.

Τέλος, ξεκίνησε και η διάθεση των καταθετικών προϊόντων «Μεγαλώνω», «Αποταμιεύω» και «Ταμιευτήριο 18 Plus».

Στην ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρεται ότι σκοπός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι να εξασφαλιστεί, κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, η ομαλή συνέχεια των πωλήσεων των όμοιων με το ΤΤ προϊόντων και από το δίκτυο της πρώην T Bank, με απώτερο στόχο την αύξηση των πωλήσεων από ευρύτερο δίκτυο καταστημάτων, την εξυπηρέτηση μεγαλύτερης μερίδας πελατών και άρα την ισχυροποίηση της παρουσίας του ΤΤ στον τραπεζικό χάρτη της χώρας.