Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, παράρτημα της αντίστοιχης διεθνούς οργάνωσης, στην οποία προΐσταται ο κ. Κ.Μπακούρης, ο διατελέσας για ένα φεγγάρι Διευθύνων Σύμβουλος του «Αθήνα 2004», έδωσε τις προάλλες στη δημοσιότητα έκθεση για τη διαφθορά, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας κατατάσσεται μεταξύ των πιο αδιαφανών και διεφθαρμένων μαζί με την κατά τα άλλα συμπαθή Μποτσουάνα!

Το παράρτημα της διεθνούς οργάνωσης διαφάνειας δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως μη κυβερνητική οργάνωση και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με περίπου 300.000 για να ερευνά πόσο διεφθαρμένοι είμαστε. Και για να το βρεί αναθέτει το έργο σε εταιρείες ερευνών. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα ανετίθετο σε συγκεκριμένη εταιρία. Προσφάτως η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, προκειμένου να επιλέξει εταιρία η προκήρυξε διαγωνισμό στον οποίο προσήλθαν τέσσερις εταιρίες μεταξύ των οποίων και η μόνιμη ανάδοχος των τελευταίων ετών.

Ω του θαύματος όμως οι τρείς αποκλείσθηκαν για τυπικούς λόγους, επειδή ,άκουσον – άκουσον, εμφάνισαν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με ημερομηνία έκδοσης την προηγμένη της λήγουσας προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του διαγωνισμού.

Οι άνθρωποι είχαν βγάλει την προηγουμένη τα χαρτιά, τα κατέθεσαν το απόγευμα της επομένης που έληγε ο χρόνος υποβολής των προσφορών και η Διεθνής Διαφάνεια τους απέκλεισε ,επειδή δεν διέθεταν χαρτιά υπογεγραμμένα την ίδια μέρα! Και έτσι η μόνιμη ανάδοχος έμεινε μόνη στον διαγωνισμό για μπορέσει και του χρόνου ο κ.Μπακούρης να μας πει ότι είμαστε τόσο αδιαφανείς όσο και η Μποτσουάνα. Κάτι ξέρει λοιπόν και εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια …

Σε επιστολή του ο πρόεδρος της «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» κ. Κ. Μπακούρης υποστηρίζει:

«Κύριε Διευθυντά,
Σε ανυπόγραφο δημοσίευμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Βήματος την Παρασκευή 2/12/2012 με τίτλο «Αδιαφανής… η Διεθνής Διαφάνεια», περιλαμβάνονται αναληθείς και κατάφωρα συκοφαντικοί ισχυρισμοί σχετικά με τις διαδικασίες που ακολούθησε η οργάνωση «Διεθνή Διαφάνεια Ελλάς» για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εκπόνηση 3 ετήσιων ερευνών κοινής γνώμης για τη διαχρονική μελέτη του φαινομένου της διαφθοράς και την ποιοτική και ποσοτική αποτίμησή της».

Καταστρατηγώντας κάθε αρχή δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ο ανώνυμος συντάκτης του δημοσιεύματος υιοθέτησε ανακριβείς ισχυρισμούς, χωρίς να καταβάλλει την παραμικρή προσπάθεια διασταύρωσης των στοιχείων και των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με το διαγωνισμό που διεξήγαγε η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς.
Προσπερνώντας το υποτιμητικό ύφος και τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του άρθρου στην παρούσα φάση και για τους οποίους επιφυλασσόμεθα, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Οι ετήσιες έρευνες που διεξάγει ανελλιπώς από το 2007 η οργάνωση, για την αποτίμηση του φαινομένου της διαφθοράς στην Ελλάδα, ουδέποτε επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό. Η υλοποίηση των ερευνών για τα έτη 2011, 2012 και 2013, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013 σε ποσοστό 90% από κοινοτικούς πόρους και όχι «από τον κρατικό προϋπολογισμό», όπως ανακριβώς αναφέρεται στο δημοσίευμα.
2. Ο δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Εκπόνηση 3 ετήσιων ερευνών κοινής γνώμης για τη διαχρονική μελέτη του φαινομένου της διαφθοράς και την ποιοτική και ποσοτική αποτίμησή της» διενεργήθηκε τηρώντας στο ακέραιο τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων. Αποτέλεσε δε αντικείμενο ενδελεχούς ελέγχου, τόσο στο στάδιο της προκήρυξης όσο και στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.
3. Οι αναφορές του δημοσιεύματος περί δήθεν αποκλεισμού για τυπικούς λόγους που σχετίζονται με τη «φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα» υποψηφίων αναδόχων είναι αναληθείς και παραπλανητικές, δεδομένου ότι :
Α) Η απόρριψη προσφορών που δεν πληρούσαν τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έγινε με βάση απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΑ ΣτΕ 198/2011), κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δύο έγκριτων νομικών γραφείων, η οποία ζητήθηκε από δική μας πρωτοβουλία –χωρίς να αποτελεί υποχρέωση ούτε από το νομοθετικό πλαίσιο ούτε από την αρμόδια Διαχειριστική αρχή. Δυστυχώς οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες δεν πληρούσαν στο ακέραιο τις τυπικές προϋποθέσεις.
Ενδεχόμενη αποδοχή των προσφορών αυτών – την οποία διαφαίνεται ότι θα επιθυμούσε ο συντάκτης του δημοσιεύματος- θα αποτελούσε έκδηλη παρανομία, αδιαφανή διαδικασία και παράβαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης που επιβάλλει το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Β) Η «φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα» των υποψηφίων αναδόχων που αναφέρει ο συντάκτης του δημοσιεύματος, όχι μόνο δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου και απόρριψης προσφορών, αλλά ούτε καν ζητείτο από τους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα άλλωστε με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων (ΠΔ 60/07, ΠΔ 118/07). Γιατί άραγε ο συντάκτης του άρθρου δεν μπήκε στην διαδικασία να κάνει μια απλή ανάγνωση του κειμένου της εν λόγω προκήρυξης που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΔ-Ε. Αυτό και μόνο αρκούσε για να μην συμπεριλάβει ανακριβή στοιχεία στο δημοσίευμά του.
4. Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς που δημοσιεύθηκε χθες από τη Διεθνή Διαφάνεια και κατατάσσει τις χώρες με βάση την αντίληψη της διαφθοράς, εκπονείται από την παγκόσμια οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια και βασίζεται σε πρωτογενείς έρευνες φορέων αναγνωρισμένου κύρους διεθνώς, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, το World Economic Forum, το IMD World Competitiveness Yearbook κ.α.. Δεν αφορά την Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Μετά λύπης μας διαπιστώσαμε ότι μια έγκριτη εφημερίδα έστω και στην ηλεκτρονική της έκδοση προέβη στο εν λόγω δημοσίευμα, χωρίς να κάνει την απαραίτητη διασταύρωση των ανακριβών στοιχείων που δημοσίευσε. Παρακαλούμε για άμεση δημοσίευση της απάντησης.

Κώστας Μπακούρης
Πρόεδρος «Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
»