Ο επικεφαλής της «ομάδας δράσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, γερμανός κ. Χορστ Ράιχενμπαχ, παρουσίασε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες την πρώτη τριμηνιαία έκθεση της ειδικής ομάδας της Κομισιόν για την Ελλάδα.

O κ. Ράιχενμπαχ είπε ότι η Ελλάδα καταγράφει απώλειες 60 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή και πρόσθεσε ότι μπορούν άμεσα να εισπραχθούν φόροι 8 δισ. ευρώ για τη μείωση του ελλείμματος και υποσχέθηκε βοήθεια από την ΕΕ και το ΔΝΤ για την επίτευξη του στόχου.

Από την συνέντευξη Τύπου προέκυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει την Ελλάδα για την ανταλλαγή στοιχείων φορολογουμένων με την Ελβετία. Αναφέρθηκε επίσης ότι η Κομισιόν «κατεβάζει» το στόχο για αποκρατικοποιήσεις το 2011 στα 1,3 δισ. ευρώ, από 5 δισ. ευρώ που ήταν αρχικά.

Η ανακοίνωση των Βρυξελλών αναφέρει ότι κ. Ράιχενμπαχ έχει υποβάλει την πρώτη τριμηνιαία έκθεση επί των δραστηριοτήτων της στον Πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και στην ελληνική κυβέρνηση. Η έκθεση αυτή θα τεθεί επίσης στη διάθεση των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Στόχος τώρα είναι η οριστικοποίηση, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ενός εκτενούς χάρτη πορείας για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Η έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι εργασίες σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, όπως η φορολογική διοίκηση και η διοικητική μεταρρύθμιση, προχωρούν προς το στάδιο της υλοποίησης» σημειώνει η Κομισιόν, αναφορά που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα από την τρόικα για την τοποθέτηση των μόνιμων επιτηρητών, κάτι που υπονόησε σαφώς προ εβδομάδων η καγκελάριος της Γερμανίας κυρία Ανγκελα Μέρκελ.

Ο επίτροπος Ολι Ρεν, ο οποίος επιβλέπει το έργο ομάδας δράσης δήλωσε ότι «αποτελεί εργαλείο που βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Η επιτυχία της εξαρτάται από το αν οι ελληνικές αρχές είναι αποφασισμένες να την χρησιμοποιήσουν για τη στήριξη του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.»

Επ’ ευκαιρία της υποβολής της πρώτης αυτής έκθεσης, ο Πρόεδρος Μπαρόζο έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να μετασχηματίσει το δυναμικό ανάπτυξης της Ελλάδας, και να δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που ο λαός της τόσο επειγόντως χρειάζεται. Θέλουμε πάλι να τονίσουμε ότι τα Ευρωπαϊκά Όργανα θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, προκειμένου να βοηθήσουν την Ελλάδα. Η Ειδική Ομάδα που συστάθηκε από την Επιτροπή ανέπτυξε γρήγορα καλή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές με σκοπό την διαπίστωση των αναγκών προτεραιότητας. Κινητοποίησε προσφορές τεχνικής βοήθειας από πολλές πλευρές, αποδεικνύοντας έτσι τον μοναδικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής προσπάθειας για τη στήριξη της Ελλάδα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της.»

Η πρώτη έκθεση της Ειδικής Ομάδας αναφέρει το πρόγραμμα εργασίας της και τα πρώτα επιτεύγματά της ιδίως σε τρεις τομείς προτεραιότητας:

Πρώτον, υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας: Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του προγραμματισμού και στην επιτάχυνση της εκταμίευσης χρηματοδοτικής συνδρομής από την πολιτική συνοχής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε ορισμένα από τα καθυστερημένα δημόσια έργα, που είναι σε θέση να τονώσουν τις επενδύσεις και να διατηρήσουν πολλές θέσεις εργασίας. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί επίσης όλο και περισσότερο πηγή ανησυχίας για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Μέρος από τη συνδρομή που προβλέπεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, αναδιατίθεται για τη στήριξη της τραπεζικής δανειοδότησης Μικρομεσαίων Eπιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Δεύτερον, εξασφάλιση αποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης και υγιούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών: Ένα ισχυρότερο και δικαιότερο φορολογικό σύστημα θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στη δημοσιονομική εξυγίανση και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Έγινε η δρομολόγηση ενός εκτενούς προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του ελληνικού συστήματος φορολογικής διοίκησης και διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.

Τρίτον, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης: Η υπερβολική γραφειοκρατία και οι διοικητικές διατυπώσεις καταπνίγουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και εμποδίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Η Ειδική Ομάδα καταρτίζει ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να επέλθουν αποτελεσματικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον· να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη δημόσιας υγείας· και να βελτιωθεί η εκτέλεση βασικών διοικητικών λειτουργιών, όπως οι δημόσιες προμήθειες και πληρωμές.

Η Κομισιόν περιγράφει το ρόλο της «ομάδας δράσης» ως εξής:

«Εκτός από τη δημοσιονομική εξυγίανση ως πρώτο σημαντικό βήμα στην μακρά πορεία της Ελλάδας προς την ανάκαμψη, η χώρα έχει αρχίσει να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα βαθιάς διαρθρωτικής μεταρρύθμισης και να καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Μετά το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ορισμένα σημαντικά πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή τους τελευταίους 18 μήνες.

Η ειδική ομάδα εργασίας για την Ελλάδα άρχισε τις εργασίες της την 1η Σεπτεμβρίου 2011. Έκτοτε, εργάζεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να εντοπίσει τις ανάγκες τους, καθώς και με τα κράτη μέλη και διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τεχνική βοήθεια. Πρόκειται να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις στην Επιτροπή και την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται.

Η αποστολή της ειδικής ομάδας εργασίας της Επιτροπής συνίσταται αφενός στον προσδιορισμό και το συντονισμό του συνόλου της τεχνικής βοήθειας που χρειάζεται η Ελλάδα προκειμένου να φέρει σε πέρας το πρόγραμμα προσαρμογής της ΕΕ/του ΔΝΤ και αφετέρου στην επιτάχυνση της απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, στοχεύοντάς τα σε μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της κατάρτισης. Η πρωτοβουλία αυτή έτυχε θερμής στήριξης από τους αρχηγούς κρατών της ζώνης του ευρώ (21 Ιουλίου παράγραφος 4) οι οποίοι δήλωσαν ότι «…τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέσα προκειμένου να παράσχουν εξαιρετική τεχνική βοήθεια ώστε να συνδράμουν την Ελλάδα στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών της…». Στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ της 26ης Οκτωβρίου 2011 επιβεβαιώθηκαν τα εξής: «Εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την ειδική ομάδα εργασίας για την τεχνική βοήθεια που συγκρότησε η Επιτροπή».

Ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας είναι υπό κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πρωταρχικές τους ανάγκες. Εκτεταμένες επαφές πραγματοποιούνται με τα πλέον αρμόδια ελληνικά υπουργεία για τον εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας»».

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση Ράιχενμπαχ